Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia, informacje Poradnik interesanta Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wniosek o zmianę miejsca głosowania; WOM-22 - Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych, menu 1222, artykuł 9114 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych

Wniosek o zmianę miejsca głosowania; WOM-22

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Do wglądu:

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych

Poniedziałek:  8.00-18.00

Wtorek - piątek: 8.00-16.00

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych

 tel. 22 779 20 01 wew. 142 lub 22 779 27 29

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

 1. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy właściwej dla planowanego miejsca głosowania, może w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów w danych wyborach zmienić miejsce głosowania.
 2. Wniosek o zmianę miejsca głosowania można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci:
 3. a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów;
 4. b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w  20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5. Wyborca będący obywatelem Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania, jeżeli jest wpisany do Centralnego Rejestru Wyborców.
 6. Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.
 7. Wyborca niepełnosprawny ujmowany jest, po złożeniu wniosku o zmianę miejsca głosowania, w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, znajdującym się na terenie gminy właściwej dla jego adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023r. w sprawie spisu wyborców,
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z 
  Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Do  pobraniaWniosek o zmianę miejsca głosowania

 1. Wniosek o zmianę miejsca głosowania, do pobrania: Wniosek o zmianę miejsca glosowania 2023.PDF
 2. Karta usług, do pobrania: KARTA USŁUG WOM-22.pdf

Więcej informacji:

 https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

https://www.gov.pl/web/mobywatel 

Metryka

sporządzono
2007-02-16 przez Bożena Kałowska
udostępniono
2007-02-16 00:00 przez Kałowska Bożena
zmodyfikowano
2023-09-08 15:37 przez Kałowska Bożena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
758
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.