Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia, informacje Poradnik interesanta Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania; WOM-20 - Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych, menu 1222, artykuł 9060 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania; WOM-20

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Do wglądu:

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych

Poniedziałek:  8.00-18.00

Wtorek - piątek: 8.00-16.00

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych

 tel. 22 779 20 01 wew. 142 lub 22 779 27 29

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

 1. W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.
 2. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie lub zamieszkali na obszarze tej gminy pod innym adresem, są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.
 3. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części B wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.
 4. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (część A oraz część B), jak również o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców (tylko części B), może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:
 5. a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem
 6. b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w  20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 7. Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje Prezydent Miasta w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.
 8. Przed wydaniem decyzji w sprawie o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, Prezydent Miasta jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek w powyższej sprawie, spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku.
 9. Decyzja uwzględniająca wniosek skutkuje ujęciem wyborcy w stałym obwodzie głosowania. Decyzję o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.
 10. Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Otwocka w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Do  pobraniaWniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

 1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, do pobrania: Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.PDF
 2. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania z nadaniem PESEL, do pobrania: Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania z nadaniem PESEL.PDF
 3. Wniosek o skreślenie z CRW, do pobrania: Wniosek o skreślenie z CRW.PDF
 4. Karta usług, do pobrania: KARTA USŁUGI.pdf

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/gov/zmien-obwod-glosowania-lub-dopisz-sie-do-crw

Metryka

sporządzono
2005-11-30 przez Bożena Kałowska
udostępniono
2005-11-30 00:00 przez Kałowska Bożena
zmodyfikowano
2023-09-08 15:32 przez Kałowska Bożena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1243
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.