Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia, informacje Poradnik interesanta Wydział Gospodarki Gruntami
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości; WGGRLOŚ-08 - Wydział Gospodarki Gruntami, menu 1217, artykuł 9116 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Gruntami

Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości; WGGRLOŚ-08


Wymagane dokumenty

 1. Postępowanie wszczynane z urzędu.
 2. Wypełniony wniosek – "Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty"


Opłaty

nie pobiera się


Dokumenty do wglądu

Zapoznanie się z operatem szacunkowym.

 


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (22 779 20 01 w. 181)
e-mail: wggr@otwock.pl
Pn. 8.00-18.00
Wt., Śr., Cz., Pt., 8.00-16.00


Sposób załatwienia

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
 2. Powołanie postanowieniem rzeczoznawcy majątkowego do sporządzenia operatu szacunkowego wyceny opłaty adiacenckiej (powołany rzeczoznawca majątkowy przeprowadzi wizję terenu w obecności właściciela).
 3. Sporządzenie w/w operatu przez rzeczoznawcę i odbiór przez Gminę (koszty ponosi Gmina).
 4. Zaproszenie do zapoznania się z wyceną do Urzędu Miasta Otwocka, możliwość uiszczenia uwag do operatu szacunkowego.
 5. Wydanie decyzji o opłacie adiacenckiej na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.


Termin załatwienia

 1. Zgodnie z art. 98A ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.
 2. Strony postępowania zostaną zawiadomione o wszczęciu postępowania w tej sprawie oraz zawiadomione postanowieniem o powołaniu rzeczoznawcy.
 3. Strony postępowania zostaną zawiadomione o możliwości zapoznania się z dokumentami w sprawie, a w szczególności z operatem szacunkowym.
 4. Wniosek w sprawie rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia zapoznania się z dokumentami w sprawie.
 5. Decyzja zostanie wysłana pocztą lub odbiór osobisty.
 6. Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stała się ostateczna.

Płatność można dokonać w kasie Urzędu Miasta Otwocka lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Otwocka Nr 03 8001 0005 2001 0007 9875 0009.


Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Otwocka.
 2. Odwołanie składa się w BOM Urzędu Miasta Otwocka w termie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Opłata za odwołania

Nie dotyczy


Uwagi

 1. Opłatę adiacencką ustala się w wysokości 20% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale.
 2. Wartość nieruchomości przed i po podziale określają rzeczoznawcy majątkowi według stanu i cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.
 3. Wniosek o rozłożenie na raty należy złożyć przed wydaniem decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej - w przeciwnym razie wydana zostanie decyzja z płatnością jednorazową.
 4. Opłata adiacencka może zostać rozłożona na raty - max. do 10 rocznych rat. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 5. W przypadku braku uregulowania należności wynikającej z decyzji ustalającej opłatę adiacencka gmina skieruje wniosek do Sądu Rejonowego w Otwocku o obciążenie hipoteki działu IV księgi wieczystej - zobowiązania wierzyciela.


Podstawa prawna

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267). Art. 98a, art. 144 ust.2, art. 147, art. 148 ust. 1-3 ustawy a dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Uchwała Rady Miasta Otwocka nr XIX/110/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 76., poz. 2759 z 2008 r.)


Pliki do pobrania

Metryka

sporządzono
2009-03-31 przez Siwik Katarzyna
udostępniono
2009-03-31 02:00 przez Nowak Małgorzata
zmodyfikowano
2017-07-01 11:26 przez Ciara Witold
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
556
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.