Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia, informacje Poradnik interesanta Wydział Gospodarki Gruntami
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podział nieruchomości-postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu podziału; WGGRLOŚ-05 - Wydział Gospodarki Gruntami, menu 1217, artykuł 9099 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Gruntami

Podział nieruchomości-postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu podziału; WGGRLOŚ-05


Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości.


Wymagane załączniki

 1. Wstępny projekt podziału wykonany przez wnioskodawcę lub geodetę uprawnionego na kopii mapy zasadniczej (min. 2 egzemplarze)
 2. Wyciąg z księgi wieczystej
 3. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków lub wypis z ewidencji gruntów i budynków i mapa ewidencyjna
 4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli dotyczy)


Opłaty

Z opłaty skarbowej zwolnione są sprawy objęte ustawą o gospodarce nieruchomościami.


Dokumenty do wglądu

Oryginał dokumentów /wymienionych w pkt.3 wymagane załączniki /.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (22 779 20 01 w. 166)
e-mail: wggr@otwock.pl
Pn. 800-1800
Wt., Śr., Cz. i Pt., 800-1600


Sposób załatwienia

 1. Złożenie kompletnego wniosku
 2. Wystąpienie wewnętrznie do Wydziału Planowania Przestrzennego tut. Urzędu w celu uzyskania informacji dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego oraz o wpis nieruchomości do rejestru zabytków
 3. Analiza wstępnego projektu podziału, wezwania, konsultacje na komisji urbanistycznej
 4. Wydanie postanowienia opiniującego pozytywnie lub negatywnie możliwość podziału zgodnie z planem zagospodarowania.


Termin załatwienia

Wydanie postanowienia w terminie miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Do tego terminu nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Otwocka w terminie 7-miu dni od dnia otrzymania postanowienia.


Opłata za odwołanie

Z opłaty skarbowej zwolnione są sprawy objęte ustawą o gospodarce nieruchomościami


Uwagi

 1. Mapy można uzyskać z Państwowego Zasobu Geodezyjno Kartograficznego prowadzonego przez Starostę Otwockiego przy ul. Górnej 13.
 2. Obowiązek uzyskania opinii z miejscowego planu zagosp. w toku postęp. wydłuża postępowanie administracyjne o czas oczekiwania na opinię.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów określonych w art.97 ust.1,1a ustawy o gosp. nieruchomościami, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w terminie 7-miu dni /zgodnie z art.64 § 2 kpa /. Nie uzupełnienie w w/w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Postanowienia przesyłane są pocztą.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.783)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 7 grudnia 2004r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663 )
 • Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267)


Pliki do pobrania

 

Metryka

sporządzono
2006-09-30 przez Tobiasz Władysław
udostępniono
2006-09-30 02:00 przez Nowak Małgorzata
zmodyfikowano
2017-07-01 11:37 przez Ciara Witold
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
549
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.