Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Otwocka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Ogłoszenia, informacje  / Poradnik interesanta  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego


Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego; USC-11


Wymagane wnioski


Wymagane załączniki

Nie są wymagane


Opłaty

 • za odpis skrócony - 22,00 zł,
 • za odpis zupełny - 33,00 zł,
 • za odpisy na drukach wielojęzycznych - 22,00 zł,
 • Opłata skarbowa uiszczona najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Pokwitowanie wpłaty dołączone do wniosku.


Dokumenty do wglądu

Dowód osobisty


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego (tel. 22 779 46 84)
e-mail: usc@otwock.pl ,

Pon. 8.00-18.00, Wt. 8.00-14.00, Śr. 8.00-16.00 Cz. 8.00-14.00 Pt. 9.00-15.00


Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku
Realizacja wniosku
Wydanie odpisu


Termin załatwienia

Do 7 dni
Korespondencyjnie na adres URZĄD STANU CYWILNEGO, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock - niezwłocznie.
Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty należnej opłaty skarbowej za odpis aktu.
W przypadku realizacji zlecenia z innego USC - do 10 dni.


Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji, odmawiającej wydanie odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Otwocku, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Opłata za odwołanie

Nie pobiera się


Uwagi

 1. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 2. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazania potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego, względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.
 3. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się także zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonym terminie ślubu. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego - 24 zł. (26 zł. - za inne zaświadczenia). Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na który służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 06.07.2002 r. nr 101, poz. 926)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 r., poz.1628 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pózn. zm)


Nr konta do dokonywania opłat skarbowych
89 8001 0005 2001 0007 9875 0013


Pliki do pobraniadata wytworzenia2005-11-30
data udostępnienia2005-11-30
sporządzone przezWysocka Jolanta
opublikowane przezMarcin Stefanowicz
ilość odwiedzin765
rejestr zmianzobacz »
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, umotwock@otwock.pl, www.otwock.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@