Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Otwocka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Ogłoszenia, informacje  / Poradnik interesanta  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego


Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego; USC-07


Wymagane wnioski

 • Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 • Dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu.


Wymagane załączniki

Dokument stanowiący podstawę do sprostowania określony przez pracownika USC


Opłaty

 • 39 zł. - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego potwierdzającego uzupełnienie aktu.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis , wypis lub kopii - 17 zł.

Opłata skarbowa uiszczona najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Pokwitowanie wpłaty dołączone do wniosku.
Opłatę skarbową należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Otwocka


Dokumenty do wglądu

Dowód osobisty


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego (tel. 22 779 46 84)
e-mail: usc@otwock.pl ,

Pon. 8.00-18.00, Wt. 8.00-14.00, Śr. 8.00-16.00 Cz. 8.00-14.00 Pt. 9.00-15.00


Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku i dokumentu stanowiącego podstawę do sprostowania błędu pisarskiego.
Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
Naniesienie zmian


Termin załatwienia

Zgodnie z kpa - od dnia złożenia kompletu dokumentów termin oczekiwania na załatwienie sprawy do 30, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku decyzji odmownej do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Opłata za odwołanie

Nie pobiera się


Uwagi

 1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
 2. Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.,
 3. Jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
 4. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli:

 1. sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, o których mowa w art. 35 ust. 2;
 2. sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe wyłącznie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 r., poz.1628 ze zm.).


Nr konta do dokonywania opłat skarbowych
89 8001 0005 2001 0007 9875 0013


Pliki do pobraniadata wytworzenia2005-11-30
data udostępnienia2005-11-30
sporządzone przezWysocka Jolanta
opublikowane przezMarcin Stefanowicz
ilość odwiedzin275
rejestr zmianzobacz »
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, umotwock@otwock.pl, www.otwock.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@