Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Otwocka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Ogłoszenia, informacje  / Poradnik interesanta  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego


Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym; USC-02


Zawarcie małżeństwa

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa narzeczeni podpisują przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. W momencie składania zapewnienia narzeczeni dokonują wyboru nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.


Wymagane dokumenty

 • Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (do wglądu)
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa na konto gminy na terenie której odbędzie się ceremonia zawarcia małżeństwa.
 • Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC
  - prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa - w przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat a nie osiągnęły pełnoletniości.
  - w przypadku cudzoziemca dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. Do wglądu: paszport, karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce.
  Ponadto cudzoziemiec przedkłada dokumenty zgodnie ze swoim stanem cywilnym:
  1) kawaler/panna - odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
  2) osoby, które pozostawały w związku małżeńskim - odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa i odpis orzeczenia o rozwodzie/unieważnieniu małżeństwa wraz z urzędowymi tłumaczeniami tych dokumentów, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczone do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
  3) wdowiec/wdowa - odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu współmałżonka wraz z urzędowymi tłumaczeniami tych dokumentów, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.


Opłaty

opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
Opłata skarbowa uiszczona najpóźniej w dniu złożenia zapewnień. Pokwitowanie wpłaty dołączone do zapewnienia.
Opłatę skarbową należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Gminy, na terenie której odbędzie się ceremonia zawarcia związku małżeńskiego.


Dokumenty do wglądu

Dowody tożsamości narzeczonych


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego (tel. 22 779 46 84)
e-mail: usc@otwock.pl ,

Pon. 8.00-18.00, Wt. 8.00-14.00, Śr. 8.00-16.00 Cz. 8.00-14.00 Pt. 9.00-15.00


Sposób załatwienia

 1. Przyjęcie zapewnień wraz z dokumentami
 2. Wydanie zaświadczenia.


Termin załatwienia

Niezwłocznie.


Tryb odwoławczy

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.


Opłata za odwołanie

Nie pobiera się


Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński wyznaniowy obowiązane są do złożenia zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa - osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego. Osoby chcące zawrzeć związek małżeński powinny mieć ukończone 18 lat. W przypadku nieletniej kobiety wymagana jest zgoda Sądu Opiekuńczego (zezwolenie wydaje Sąd Rejonowy - Wdział Rodzinny i Nieletnich miejsca zamieszkania wnioskodawcy) należy wówczas przedstawić prawomocne postanowienie zezwalające na zawarcie małżeństwa.
Narzeczeni chcący, by zawierane małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaję się na podstawie złożonych zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od dnia wystawienia.
Duchowny przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie którego Urząd Stanu Cywilnego sporządza niezwłocznie akt małżeństwa.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1741 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.583 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 r., poz.1628 ze zm.).


Pliki do pobraniadata wytworzenia2005-11-30
data udostępnienia2005-11-30
sporządzone przezWysocka Jolanta
opublikowane przezMarcin Stefanowicz
ilość odwiedzin314
rejestr zmianzobacz »
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, umotwock@otwock.pl, www.otwock.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@