Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Miasto Otwock Wydziały Urzędu Miasta Biuro Kontroli, Audytu i Nadzoru Właścicielskiego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Biuro Kontroli, Audytu i Nadzoru Właścicielskiego, bieżące, menu 1328 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Biuro Kontroli, Audytu i Nadzoru Właścicielskiego

Biuro Kontroli, Audytu i Nadzoru Właścicielskiego

Biuro Kontroli, Audytu i Nadzoru Właścicielskiego

 Andrzej Kubiak - Audytor Wewnętrzny

 Alicja Bożek - Audytor Wewnętrzny

 Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

1. w zakresie audytu wewnętrznego:

1) ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,

2) udzielanie Prezydentowi racjonalnego zapewnienia, że realizacja celów Miasta w obszarach audytowanych nie jest zagrożona,

3) opracowywanie planów audytu,

4) wykonywanie zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających oraz zadań poza planem audytu,

5) sporządzanie informacji o realizacji audytu wewnętrznego;

6) koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem w Mieście, w tym monitorowanie prawidłowości i terminowości wykonywania działań związanych z realizacją procesu zarządzania ryzykiem przez miejskie jednostki organizacyjne,

7) koordynacja funkcjonowania systemu raportowania o ryzykach w Mieście;

2. Kierownik Biura nadzoruje i koordynuje pracę audytorów wewnętrznych zatrudnionych w Urzędzie, w szczególności akceptuje plany audytu oraz sprawozdania z ich realizacji i przedstawia Prezydentowi do zatwierdzenia;

3. w zakresie kontroli wewnętrznej:

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej,

2) opracowywanie zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich wykonaniem,

3) przeprowadzanie czynności sprawdzających,

4) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej,

5) opracowywanie analiz oraz inicjowanie rozwiązań zapewniających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości w przyszłości;

6) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych;

4. Sposób i tryb przeprowadzania kontroli, w tym obowiązki i uprawnienia kontrolowanych i przeprowadzających kontrolę określa odrębne zarządzenie Prezydenta.

5. w zakresie nadzoru właścicielskiego:

1) prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których Miasto jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, z zastrzeżeniem kompetencji przewidzianych dla innych komórek urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,

2) współpraca z organami spółek,

3) nadzór nad procesami restrukturyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek,

4) dokonywanie oceny ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej spółek,

5) nadzór merytoryczny nad realizacją umów ze spółkami.

Metryka

sporządzono
2020-01-31 przez Piotr Bartoszewski
udostępniono
2020-01-31 00:00 przez Jan Staniewski
zmodyfikowano
2020-01-31 13:25 przez Staniewski Jan
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2082
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.