Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Miasto Otwock Wydziały Urzędu Miasta Wydział Nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Nieruchomości, bieżące, menu 1327 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Nieruchomości

Wydział Nieruchomości

Wydział Nieruchomości

tel. 22 779 20 01, wew. 147, 166, 178, 181
e-mail: alatoszek@otwock.pl
budynek "B", II piętro

Sprawy lokalowe: ul. Wawerska 8

tel. 22 779 46 94

p.o. Naczelnika: Anna Latoszek

 Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

1) dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości,

2) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

3) ustalanie numerów porządkowych,

4) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem obiektów,

5) opracowanie polityki Miasta w zakresie gospodarowania nieruchomościami,

6) gospodarowanie nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu nieruchomości w zakresie określonym przepisami, w szczególności:

a) ewidencjonowanie nieruchomości,

b) regulacja stanów prawnych nieruchomości,

c) dokonywanie obrotu nieruchomościami,

d) sporządzanie planów wykorzystania zasobu,

e) nadzór nad wykonywaniem użytkowania wieczystego;

f) nadzór nad wykonywaniem innych umów związanych z nieruchomościami,

g) prowadzenie spraw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego,

h) przygotowanie postępowań sądowych dotyczących nieruchomości,

i) regulowanie ksiąg wieczystych nieruchomości,

j) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,

k) współpraca z innymi organami i podmiotami, które gospodarują nieruchomościami,

7) dokonywanie scaleń i podziałów nieruchomości,

8) dokonywanie podziałów nieruchomości,

9) wywłaszczanie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

10) wycena nieruchomości;

11) prowadzenie spraw związanych z określaniem udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej;

12) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów,

13) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości,

14) tworzenie i realizacja polityki miasta w sprawach lokalowych oraz opracowanie projektu i realizacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta,

15) prowadzenie spraw związanych z obrotem lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Miasta,

16) prowadzenie postępowań dotyczących roszczeń związanych z gospodarowaniem lokalami,

17) prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Ustawy o własności lokali, Ustawy kodeks cywilny, w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali i pomieszczeń z zasobu mieszkaniowego gminy,

b) współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi,

c) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania ulg w opłatach czynszowych,

d) współpraca z komisjami Rady,

18) nadzór nad Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym.

Metryka

sporządzono
2020-01-31 przez Piotr Bartoszewski
udostępniono
2020-01-31 00:00 przez Tomczak Łukasz
zmodyfikowano
2023-07-04 10:42 przez Tomczak Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4693
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.