Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Miasto Otwock Wydziały Urzędu Miasta Wydział Nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Nieruchomości, menu 1327 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Nieruchomości

Wydział Nieruchomości

Wydział Nieruchomości

tel. 22 779 20 01, wew. 147, 166, 178, 181
e-mail: alatoszek@otwock.pl
budynek "B", II piętro

Sprawy lokalowe: ul. Wawerska 8

tel. 22 779 46 94

p.o. Naczelnika: Anna Latoszek

 Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

1) dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości,

2) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

3) ustalanie numerów porządkowych,

4) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem obiektów,

5) opracowanie polityki Miasta w zakresie gospodarowania nieruchomościami,

6) gospodarowanie nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu nieruchomości w zakresie określonym przepisami, w szczególności:

a) ewidencjonowanie nieruchomości,

b) regulacja stanów prawnych nieruchomości,

c) dokonywanie obrotu nieruchomościami,

d) sporządzanie planów wykorzystania zasobu,

e) nadzór nad wykonywaniem użytkowania wieczystego;

f) nadzór nad wykonywaniem innych umów związanych z nieruchomościami,

g) prowadzenie spraw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego,

h) przygotowanie postępowań sądowych dotyczących nieruchomości,

i) regulowanie ksiąg wieczystych nieruchomości,

j) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,

k) współpraca z innymi organami i podmiotami, które gospodarują nieruchomościami,

7) dokonywanie scaleń i podziałów nieruchomości,

8) dokonywanie podziałów nieruchomości,

9) wywłaszczanie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

10) wycena nieruchomości;

11) prowadzenie spraw związanych z określaniem udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej;

12) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów,

13) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości,

14) tworzenie i realizacja polityki miasta w sprawach lokalowych oraz opracowanie projektu i realizacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta,

15) prowadzenie spraw związanych z obrotem lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Miasta,

16) prowadzenie postępowań dotyczących roszczeń związanych z gospodarowaniem lokalami,

17) prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Ustawy o własności lokali, Ustawy kodeks cywilny, w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali i pomieszczeń z zasobu mieszkaniowego gminy,

b) współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi,

c) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania ulg w opłatach czynszowych,

d) współpraca z komisjami Rady,

18) nadzór nad Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym.

Metryka

sporządzono
2020-01-31 przez Piotr Bartoszewski
udostępniono
2020-01-31 00:00 przez Tomczak Łukasz
zmodyfikowano
2023-07-04 10:42 przez Tomczak Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4683
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.