Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Podatki i opłaty Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek od nieruchomości, rolny i leśny, bieżące, menu 1249 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

prowadzi Wydział Podatków i Opłat

tel. 22 779 20 01 do 7, wew. 131, 182, 192, 244
Naczelnik: 22 779 24 04,
e-mail: wpo@otwock.pl,
budynek "B", I piętro
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek:  8.00 - 18.00,
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00,
Kasa czynna:
poniedziałek:  8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej wpłacają podatek od nieruchomości, rolny lub leśny na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Otwocku,
Nr konta   46 8001 0005 2001 0007 9875 0011

Osoby fizyczne wpłacają podatek od nieruchomości, rolny lub leśny na rachunek bankowy podany w decyzjach ustalających ich wymiar na dany rok podatkowy.

Od 01.07.2019 r. obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych określone w:

1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104),

Do pobrania:

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH IN-1

ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZIN-1

ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZIN-2

ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH-DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW ZIN-3

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1

ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZDN-1

ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZDN-2

2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105),

Do pobrania:

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH IR-1

ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZIR-1

ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZIR-2

ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH-DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW ZIR-3

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1

ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZDR-1

ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZDR-2

3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126).

Do pobrania:

IL-1 INFORMACJA O LASACH IL-1

ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI LASACH-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZIL-1

ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZIL-2

ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH-DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW ZIL-3

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1

ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZDL-1

-  ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY-DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZDL-2

Stawki podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego (na 2024 r.)

Stawki podatku od nieruchomości (na 2024 r.) określone są w Uchwale nr Uchwała LXXXIX_977_23.pdf Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2023r.

Podatek leśny od 1 ha lasów na 2024 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, wynosi 72,0346 zł.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 36,0173 zł.

Zwolnienia od podatku leśnego są w Uchwała Nr XXXIX_324_05.pdf Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 r.

Podatek rolny na 2024 r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 224,075 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • od 1 ha gruntów pozostałych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężna  5 q żyta – 448,15 zł.

Stawki podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego (na 2023 r.)

Stawki podatku od nieruchomości (na 2023 r.) określone są w Uchwale nr LXXIV/780/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2022 r. Uchwała_NR_LXXIV/780/22

Podatek leśny od 1 ha lasów na 2023 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, wynosi 71,0996 zł.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 35,5498 zł.

Zwolnienia od podatku leśnego są w Uchwała Nr XXXIX_324_05.pdf Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 r.

Podatek rolny na 2023 r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 185,125 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • od 1 ha gruntów pozostałych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężna  5 q żyta – 370,25 zł.

Stawki podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego (na 2022 r.)

 

Stawki podatku od nieruchomości (na 2022 r.) określone są w Uchwale nr LIII/566/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2021 r. Uchwała_NR_LIII/566/21

 Podatek leśny od 1 ha lasów na 2022 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, wynosi 46,6972 zł.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 23,3486 zł.

Zwolnienia od podatku leśnego są w Uchwała Nr XXXIX_324_05.pdf Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 r.

Podatek rolny na 2022 r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 153,70 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • od 1 ha gruntów pozostałych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężna  5 q żyta – 307,40 zł.

Stawki podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego (na 2021 r.)

Stawki podatku od nieruchomości (na 2021 r.) określone są w Uchwale NR XXXVIII/380/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 grudnia 2020 r.

Podatek leśny od 1 ha lasów na 2021 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, wynosi 43,3048 zł.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,6524 zł.

Zwolnienia od podatku leśnego są w Uchwała Nr XXXIX_324_05.pdf Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 r.

Podatek rolny na 2021 r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 146,375 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • od 1 ha gruntów pozostałych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężna  5 q żyta - 292,75 zł.

Stawki podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego (na 2020 r.)

Stawki podatku od nieruchomości (na 2020 r.) określone są w Uchwale NR XXI/208/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 3 grudnia 2019 r.

Podatek leśny od 1 ha lasów na 2020 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, wynosi 42,7328 zł.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,3664 zł.

Zwolnienia od podatku leśnego są w Uchwała Nr XXXIX_324_05.pdf Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 r.

Podatek rolny na 2020 r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 146,15 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • od 1 ha gruntów pozostałych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężna  5 q żyta - 292,30 zł.

Stawki podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego (na 2019 r.)

Stawki podatku od nieruchomości (na 2019 r.) określone są w Uchwale NR II/9/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2018 r.

Podatek leśny od 1 ha lasów na 2019 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, wynosi 42,2356 zł.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,1178 zł.

Zwolnienia od podatku leśnego są w Uchwała Nr XXXIX_324_05.pdf Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 r.

Podatek rolny na 2019 r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 135,90 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • od 1 ha gruntów pozostałych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężna  5 q żyta - 271,80 zł.

Stawki podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego (na 2018 r.)

Stawki podatku od nieruchomości (na 2018 r.) określone są w Uchwała nr LVI/436/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 r. Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 r.

Podatek leśny od 1 ha lasów na 2018 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, wynosi 43,3532 zł.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,6766 zł.

Zwolnienia od podatku leśnego są w Uchwała Nr XXXIX_324_05.pdf Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 r.

Podatek rolny na 2018 r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 131,225 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • od 1 ha gruntów pozostałych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężna  5 q żyta - 262,45 zł.

Stawki podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego (na 2017 r.)

Stawki podatku od nieruchomości (na 2017 r.) określone są w uchwale Nr XXXIX/305/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016 r.

Podatek leśny od 1 ha lasów na 2017 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, wynosi 42,0222 zł.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,0111 zł.

Zwolnienia od podatku leśnego są w Uchwała Nr XXXIX_324_05.pdf Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 r.

Podatek rolny na 2017 r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 131,10 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • od 1 ha gruntów pozostałych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężna  5 q żyta - 262,20 zł.

Stawki podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego (na 2016 r.)

Stawki podatku od nieruchomości (na 2016 r.) określone są w uchwale Nr XVI/145/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2015 r.

Podatek leśny od 1 ha lasów na 2016 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, wynosi 42,1894 zł.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,0947 zł.

Zwolnienia od podatku leśnego są w Uchwała Nr XXXIX_324_05.pdf Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 r.

Podatek rolny na 2016 r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 134,375 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • od 1 ha gruntów pozostałych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężna  5 q żyta - 268,75 zł.

Stawki podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego (na 2015 r.)

Stawki podatku od nieruchomości (na 2015 r.) określone są w uchwale Nr LIX/580/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2014 r.

Podatek leśny od 1 ha lasów na 2015 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, wynosi 41,547 zł.
Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 20,7735 zł.

Zwolnienia od podatku leśnego są w Uchwała Nr XXXIX_324_05.pdf Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 r.

Podatek rolny na 2015 r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 153,425 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • od 1 ha gruntów pozostałych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężna  5 q żyta - 306,85 zł.

Stawki podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego (na 2014 r.)

Stawki podatku od nieruchomości (na 2014 r.) określone są w uchwale Nr XLII/431/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2013 r.

Podatek leśny od 1 ha lasów na 2014 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, wynosi 37,631 zł.
Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 18,8155 zł.

Zwolnienia od podatku leśnego są w Uchwała Nr XXXIX_324_05.pdf Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 r.

Podatek rolny na 2014 r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 173,20 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • od 1 ha gruntów pozostałych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężna  5 q żyta - 346,40 zł.

Stawki podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego (na 2013 r.)

Stawki podatku od nieruchomości (na 2013 r.) określone są w uchwale Nr XXVII/302/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r.

Podatek leśny od 1 ha lasów na 2013 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, wynosi 41,0124 zł.
Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 20,5062 zł.

Zwolnienia od podatku leśnego są w Uchwała Nr XXXIX_324_05.pdf Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 r.

Podatek rolny na 2013 r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 189,65 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • od 1 ha gruntów pozostałych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężna  5 q żyta - 379,30 zł.

Stawki podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego (na 2012 r.)

Stawki podatku od nieruchomości (na 2012 r.) określone są w uchwale Nr XV/140/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 06 grudnia 2011 r.

Podatek leśny od 1 ha lasów na 2012 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, wynosi 41,0696 zł.
Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 20,5348 zł.

Zwolnienia od podatku leśnego są w Uchwała Nr XXXIX_324_05.pdf Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 r.

Podatek rolny na 2012 r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 185,45 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • od 1 ha gruntów pozostałych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężna  5 q żyta - 370,90 zł.

Stawki podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego (na 2011 r.)

Stawki podatku od nieruchomości (na 2011 r.) określone są w uchwale Nr LIII/436/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 04 listopada 2010 r. zmienionej uchwałą Nr III/18/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2010 r.

Podatek leśny od 1 ha lasów na 2011 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, wynosi 34,023 zł.
Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 17,0115 zł.

Zwolnienia od podatku leśnego są w Uchwała Nr XXXIX_324_05.pdf  Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005 r.

Podatek rolny na 2011 r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 94,10 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
 • od 1 ha gruntów pozostałych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężna  5 q żyta - 188,20 zł.

Zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania przedsiębiorcom pomocy spełniającej przesłanki określone w art.. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwaną "pomocą publiczną" uregulowane są w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

Metryka

sporządzono
2017-07-07 przez Agnieszka Mądry
udostępniono
2017-07-07 00:00 przez Koczara Patrycja
zmodyfikowano
2024-02-22 14:00 przez Koczara Patrycja
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
11702
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.