Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia, informacje Poradnik interesanta Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych, menu 1222 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych

Data wytworzenia 2023-09-29, ostatniej modyfikacji 2023-09-29 12:02

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wymagane wnioski: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie miasta Otwocka - złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko dla jednego młodocianego. Wymagane załączniki: Do wniosku należy dołączyć: kopię umowy o pracę z młodocianym
Data wytworzenia 2005-11-30, ostatniej modyfikacji 2023-09-29 09:54

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką; WOM-4

Wymagane wnioski Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Wymagane załączniki - zaświadczenie o niekaralności, - oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, - kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją TAXI, - kserokopia prawa jazdy, - dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
Data wytworzenia 2007-02-16, ostatniej modyfikacji 2023-09-08 15:37

Wniosek o zmianę miejsca głosowania; WOM-22

Wymagane dokumenty Wniosek o zmianę miejsca głosowania. Do wglądu: Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Opłaty Nie pobiera się Miejsce złożenia i odbioru Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych Poniedziałek: 8.00-18.00 Wtorek - piątek: 8.00-16.00 Jednostka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych tel. 22 779 20 01 wew. 142 lub 22 779 27 29 Termin załatwienia Niezwłocznie.
Data wytworzenia 2005-11-30, ostatniej modyfikacji 2023-09-08 15:32

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania; WOM-20

Wymagane dokumenty Wniosek o zmianę miejsca głosowania. Do wglądu: Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Opłaty Nie pobiera się Miejsce złożenia i odbioru Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych Poniedziałek: 8.00-18.00 Wtorek - piątek: 8.00-16.00 Jednostka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych tel. 22 779 20 01 wew. 142 lub 22 779 27 29 Termin załatwienia Niezwłocznie.
Data wytworzenia 2019-09-25, ostatniej modyfikacji 2023-09-08 15:19

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania; WOM-25

Wymagane dokumenty Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w sytuacji, gdy pełnomocnictwa udziela osoba poniżej 60 r.ż. Do wglądu: Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Miejsce złożenia i odbioru Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów
Data wytworzenia 2019-04-26, ostatniej modyfikacji 2023-09-08 15:04

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Do wglądu: Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Miejsce złożenia i odbioru Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych Poniedziałek: 8.00-18.00 Wtorek - piątek: 8.00-16.00 Jednostka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych tel. 227792001 w. 142 lub 22792729 Termin załatwienia Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
Data wytworzenia 2020-02-12, ostatniej modyfikacji 2022-11-30 15:22

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczeniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, WOM-3

Wymagane wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę. Wymagane załączniki brak Jednostka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych (tel. 22 779 20 01 w. 126,154) Pon. 8:00-18:00 Wt.-Pt.
Data wytworzenia 2003-06-18, ostatniej modyfikacji 2022-11-30 15:19

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka; WOM-1

Wymagane wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Otwocka. Wymagane załączniki - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, - pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, - decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
Data wytworzenia 2005-11-30, ostatniej modyfikacji 2021-11-30 13:54

Wydanie dowodu osobistego; WOM-5

Wymagane wnioski Wniosek o wydanie dowodu osobistego. Wymagane załączniki Kolorowa fotografia osoby, dla której ma zostać wydany dowód osobisty, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą
Data wytworzenia 2005-11-30, ostatniej modyfikacji 2021-11-08 09:12

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego/Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych; WOM-7

Wymagane dokumenty 1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – w przypadku utraty lub uszkodzenia. 2. Formularz nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – w przypadku kradzieży tożsamości. 3. Dowód osobisty, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu lub nieuprawnionego wykorzystania danych. Przy zgłoszenia utraty – posiadany ważny paszport a w przypadku jego braku – inny dokument stwierdzający tożsamość.
1 2 3
1 / 3
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.