Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia, informacje Poradnik interesanta Wydział Planowania Przestrzennego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Planowania Przestrzennego, bieżące, menu 1220 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Planowania Przestrzennego

Data wytworzenia 2006-02-28, ostatniej modyfikacji 2022-11-23 13:17

Decyzja o warunkach zabudowy; WPP-01

Wymagane wnioski Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (nie dotyczy nieruchomości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) Wymagane załączniki Zgodnie z pkt. 10 wniosku oraz podpisana klauzula RODO Opłaty Za wydanie decyzji – 598,00zł (opłatę wnosi się przy składaniu wniosku) Z opłaty skarbowej zwolnieni są właściciele i użytkownicy wieczyści działek objętych wnioskiem o wydanie decyzji Dokumenty do wglądu Nie są wymagane.
Data wytworzenia 2016-06-15, ostatniej modyfikacji 2022-06-23 08:20

Zaświadczenie/informacja o położeniu działki na obszarze objętym rewitalizacją na podstawie ustawy o rewitalizacji; WPP-08

Wymagane wnioski Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze objętym rewitalizacją na podstawie ustawy o rewitalizacji Wymagane załączniki Nie są wymagane Opłaty za wydanie zaświadczenie – 17,00 zł. (opłatę wnosi się przy składaniu wniosku) Dokumenty do wglądu Nie są wymagane Jednostka odpowiedzialna Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 022 779 38 45, 779 20 01 do 06 wew. 108, 152, 190 e-mail: planowanie@otwock.
Data wytworzenia 2015-10-31, ostatniej modyfikacji 2022-06-23 08:19

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; WPP-07

Wymagane wnioski Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wymagane załączniki Nie są wymagane Opłaty - za wypis – 30,00 zł (do 5 stron), 50,00 zł (powyżej 5 stron) - za wyrys – 20,00 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, nie więcej jednak niż 200,00 zł opłatę wnosi się przy złożeniu wniosku Dokumenty do wglądu
Data wytworzenia 2007-01-31, ostatniej modyfikacji 2022-06-23 08:19

Zaświadczenie w sprawie ogrodzenia nieruchomości od strony terenów publicznych; WPP-06

Wymagane wnioski Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie ogrodzenia nieruchomości od strony terenów publicznych Wymagane załączniki Kopia aktualnej mapy zasadniczej nieruchomości w skali 1:500 lub 1:1000 Opłaty - za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł (opłatę wnosi się przy składaniu wniosku) Nie pobiera się opłaty w przypadku, gdy na działce znajduje się budynek mieszkalny Dokumenty do wglądu Nie są wymagane Jednostka odpowiedzialna Wydział Planowania
Data wytworzenia 2006-02-02, ostatniej modyfikacji 2022-06-23 08:18

Przygotowywanie i prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, ich zmian oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Otwocka; WPP-04

Wymagane wnioski Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wymagane załączniki Nie są wymagane Opłaty Nie pobiera się opłat Dokumenty do wglądu Nie są wymagane Jednostka odpowiedzialna Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 022 779 38 45, 779 20 01 do 06 wew. 108, 152, 190 e-mail: planowanie@otwock.pl poniedziałek 8.
Data wytworzenia 2006-02-02, ostatniej modyfikacji 2022-06-23 08:18

Informacja o terenie nie objętym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego; WPP-03

Wymagane wnioski Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wymagane załączniki Nie są wymagane Opłaty Za wydanie zaświadczenie – 17,00 zł. (opłatę wnosi się przy składaniu wniosku) Dokumenty do wglądu Nie są wymagane Jednostka odpowiedzialna Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 022 779 38 45, 779 20 01 do 06 wew. 108, 152, 190 e-mail: planowanie@otwock.pl poniedziałek 8.
Data wytworzenia 2006-02-28, ostatniej modyfikacji 2022-06-23 08:17

Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego; WPP-02

Wymagane wnioski Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wymagane załączniki Nie są wymagane Opłaty za wypis – 30,00 zł (do 5 stron), 50,00 zł (powyżej 5 stron) za wyrys – 20,00 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, nie więcej jednak niż 200,00 zł opłatę wnosi się przy złożeniu wniosku Dokumenty do wglądu Nie są wymagane Jednostka
Data wytworzenia 2017-11-17, ostatniej modyfikacji 2022-06-23 08:16

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego; WPP-05

Wymagane wnioski Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (nie dotyczy nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) Wymagane załączniki Zgodnie z pkt 10 wniosku oraz podpisana klauzula RODO Opłaty Za wydanie decyzji – 598,00zł (opłatę wnosi się przy składaniu wniosku) Z opłaty skarbowej zwolnieni są właściciele i użytkownicy wieczyści działek objętych wnioskiem o wydanie decyzji Dokumenty do wglądu
Data wytworzenia 2020-02-18, ostatniej modyfikacji 2020-02-18 14:47

Decyzja o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; WPP-09

Wymagane wnioski Nie dotyczy. Jeśli nieruchomość, która została zbyta znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie minęło 5 lat od uchwalenia lub jego zmiany, z urzędu wszczyna się postępowanie mające na celu wydanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Do uiszczenia opłaty zobowiązany jest były właściciel nieruchomości.
Data wytworzenia 2020-02-18, ostatniej modyfikacji 2020-02-18 14:47

Ustalenie odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; WPP-10

Wymagane wnioski Jeżeli w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać wypłaty przez gminę odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupu przez gminę nieruchomości lub jej części.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.