Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia, informacje Poradnik interesanta Wydział Gospodarki Gruntami
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Gospodarki Gruntami, bieżące, menu 1217 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Gruntami

Data wytworzenia 2018-02-21, ostatniej modyfikacji 2018-02-21 16:06

Informacja dla użytkowników wieczystych.

UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI!!! Zgodnie z art.74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.2018.121) także w 2018r. obniża się na wniosek strony o 50 % opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
Data wytworzenia 2006-09-20, ostatniej modyfikacji 2017-07-01 11:38

Wydzierżawienie gruntu; WGGRLOŚ-01

Wymagane wnioski wniosek o wydzierżawienie gruntu Wymagane załączniki Kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami proponowanej do wydzierżawienia powierzchni nieruchomości Opłaty nie pobiera się Dokumenty do wglądu nie dotyczy Jednostka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (22 779 20 01 w. 181) e-mail: wggr@otwock.pl Pn. 8 00 -18 00 Wt., Śr., Cz. i Pt., 8 00 -16 00 Sposób załatwienia Sprawdzenie czy nieruchomość
Data wytworzenia 2006-09-30, ostatniej modyfikacji 2017-07-01 11:38

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; WGGRLOŚ-06

Wymagane wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wymagane załączniki poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
Data wytworzenia 2006-09-30, ostatniej modyfikacji 2017-07-01 11:38

Podział nieruchomości - decyzja zatwierdzająca projekt podziału; WGGRLOŚ-05a

Wymagane wnioski Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału Wymagane załączniki Protokół z przyjęcia granic nieruchomości. Wykaz zmian gruntowych. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej. Mapa z projektem podziału (w ilości egzemplarzy: 2+ilość stron postępowania) Opłaty Zwolnione od opłaty Dokumenty do wglądu Oryginał dokumentów / wymienionych w pkt.
Data wytworzenia 2006-09-30, ostatniej modyfikacji 2017-07-01 11:37

Podział nieruchomości-postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu podziału; WGGRLOŚ-05

Wymagane wnioski Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości. Wymagane załączniki Wstępny projekt podziału wykonany przez wnioskodawcę lub geodetę uprawnionego na kopii mapy zasadniczej (min. 2 egzemplarze) Wyciąg z księgi wieczystej Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków lub wypis z ewidencji gruntów i budynków i mapa ewidencyjna Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wypis z miejscowego
Data wytworzenia 2006-09-30, ostatniej modyfikacji 2017-07-01 11:37

Nadanie lub zmiana numeru porządkowego; WGGRLOŚ-03

Wymagane wnioski Wniosek o nadanie lub zmianie numeru porządkowego budynkom położonym na nieruchomości Wymagane załączniki Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości Mapa sytuacyjna z zaznaczonymi budynkami, dla których ma być ustalony numer porządkowy lub plan zagospodarowania nieruchomości obrazujący budynki planowane do wybudowania, budynki w trakcie budowy. dla których maja być ustalone numery porządkowe Dodatkowo: jeżeli budynek w trakcie budowy:
Data wytworzenia 2006-09-30, ostatniej modyfikacji 2017-07-01 11:37

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców; WGGRLOŚ-02

Wymagane podania Najemców o wykup lokali Wymagane załączniki Ankieta dot. danych najemcy, budynku i lokalu (druk ankiety można otrzymać w pokoju nr 44, II piętro, budynek B) Opłaty nie pobiera się Dokumenty do wglądu nie dotyczy Jednostka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (tel.: 22 779-20-01 do 06, w. 178, e-mail: wggr@otwock.pl ) Pn. 8 00 -18 00 Wt., Śr., Cz. i Pt., 8 00 -16 00 Sposób załatwienia Wykonanie inwentaryzacji
Data wytworzenia 2009-03-31, ostatniej modyfikacji 2017-07-01 11:26

Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości; WGGRLOŚ-08

Wymagane dokumenty Postępowanie wszczynane z urzędu. Wypełniony wniosek – "Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty" Opłaty nie pobiera się Dokumenty do wglądu Zapoznanie się z operatem szacunkowym. Jednostka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (22 779 20 01 w. 181) e-mail: wggr@otwock.pl Pn. 8.00-18.00 Wt., Śr., Cz., Pt., 8.00-16.00 Sposób załatwienia Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.