Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Otwocka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Miasto Otwock  / Wydziały Urzędu Miasta  / Wydział Organizacyjny
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Organizacyjny Wydział Organizacyjny


Wydział Organizacyjny

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 104, 300, 212, 160, 355, 306, 186, 121, 189  lub 22  779-60-70, 22 779-24-24, 22 779-22-10, 22 779-36-97

Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

 1. dbałość o sprawne funkcjonowanie i organizację urzędu oraz o efektywność i skuteczność przepływu informacji,
 2. opracowywanie propozycji i wdrażanie zmian w organizacji i funkcjonowaniu urzędu oraz przygotowywanie projektów regulaminów, instrukcji, zarządzeń i pism dotyczących organizacji urzędu,
 3. koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem w urzędzie kontroli zarządczej i procesem zarządzania ryzykiem, prowadzenie rejestru ryzyk,
 4. koordynacja spraw załatwianych przez kilka jednostek organizacyjnych urzędu,
 5. techniczna, organizacyjna i kancelaryjna obsługa pracy prezydenta, wiceprezydentów i sekretarza,
 6. prowadzenie rejestrów i zbiorów Zarządzeń Prezydenta oraz ich udostępnianie,
 7. nadzór nad terminowym rozpatrywaniem interpelacji, wniosków radnych, Komisji rady oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 8. prowadzenie spraw związanych ze skargami, wnioskami i petycjami, które wpływają do urzędu,
 9. obsługa elektronicznej skrzynki podawczej urzędu, centrali telefonicznej oraz faksu,
 10. obsługa informacyjna mieszkańców w zakresie spraw należących do właściwości urzędu,
 11. obsługa mieszkańców w zakresie przyjmowania pism, dokumentów oraz wydawania wniosków zgodnie z przyjętymi w urzędzie procedurami,
 12. prowadzenie wszelkich czynności związanych z korespondencją przychodząca oraz wychodzącą,
 13. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznej urzędu, a także wystąpień i zaleceń pokontrolnych,
 14. prowadzenie wszelkich czynności związanych z gospodarką pieczątkami i pieczęciami urzędowymi,
 15. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych,
 16. dokonywanie na potrzeby urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakupów: mebli, urządzeń, prasy, środków czystości, materiałów biurowych i innych,
 17. prowadzenie ewidencji środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości gminnych,
 18. zapewnienie właściwej eksploatacji pomieszczeń biurowych i ich konserwacja,
 19. nadzór nad sprawnością działania wszelkich instalacji i urządzeń w urzędzie,
 20. prowadzenie przeglądów okresowych i książek obiektów urzędu,
 21. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy,
 22. nadzór nad właściwym stanem higienicznym i estetycznym pomieszczeń i obiektów urzędu oraz należących do niego terenów wokół tych obiektów,
 23. zapewnienie prawidłowych warunków, bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczanie mienia i zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego mienia urzędu,
 24. przygotowywanie pod względem merytorycznym przetargów dot. inwestycji związanych z komputeryzacją urzędu,
 25. bieżący nadzór nad przebiegiem inwestycji związanych z komputeryzacją urzędu,
 26. bieżący nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego w urzędzie,
 27. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem danych osobowych (przetwarzanie danych) w systemie informatycznym zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,
 28. bieżąca współpraca z gwarantem oraz serwisem infrastruktury komputerowej,
 29. nadzór i kontrola nad procesem wdrożenia i funkcjonowania systemów informatycznych w urzędzie,
 30. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
  w szczególności przez:
  1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 31. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.


data wytworzenia2016-03-31
data udostępnienia2016-03-31
sporządzone przezZajączkowska Katarzyna
opublikowane przezNowak Małgorzata
ilość odwiedzin1184
rejestr zmianzobacz »
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, umotwock@otwock.pl, www.otwock.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@