Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Otwocka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Miasto Otwock  / Wydziały Urzędu Miasta  / Wydział Inwestycji
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji


Wydział Inwestycji

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 100, 239, 156, 158  lub 22  779-33-32
e-mail: inwestycje@otwock.pl

budynek "B", II piętro

Naczelnik; Krzysztof Gościcki

Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw w zakresie inwestycji kubaturowych, a w tym:
  1. opracowywanie projektów planów inwestycyjnych i remontowych gminy wg założeń przedstawionych przez prezydenta,
  2. wszechstronne przygotowanie inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę w ramach wydziału inwestycji, między innymi w zakresie:
   - opracowania prognoz inwestycyjnych dotyczących zatwierdzonych w planie finansowym zadań inwestycyjnych i remontowych - z podziałem na poszczególne lata realizacji z wyliczeniem wartości zadania i planowanego przerobu w tych latach,
   - przygotowania określonej w odpowiednich przepisach dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
  3. inicjowanie, przygotowanie inwestycji wspólnych oraz ustalanie propozycji partycypacji w kosztach wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych gminy z innymi podmiotami,
  4. podejmowanie odpowiednich działań w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji prowadzonych inwestycji,
  5. sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie prowadzonych inwestycji - zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami,
  6. odbiór techniczny i rozliczanie zakończonych inwestycji,
  7. przekazywanie zakończonych inwestycji na podstawie odpowiednich dokumentów wydziałowi organizacyjnemu w celu wniesienia ich na majątek gminy oraz wydziałowi budżetu w celu zaewidencjonowania w księgach rachunkowych,
  8. uzyskiwanie zgody na użytkowanie obiektów,
  9. prowadzenie spraw związanych z remontami budynków i obiektów mieszkaniowych, oświatowych, sportowych i innych będących we władaniu gminy;
 2. nadzór nad realizacją polityki energetycznej gminy - w tym planowanie energetyczne i działania inwestycyjne oraz ich koordynacja z działaniami przedsiębiorstw energetycznych,
 3. nadzór, realizacja i koordynacja zadań wynikających z Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 4. reprezentowanie Gminy w kontaktach z organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią,
 5. realizacja programu modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie,
 6. realizacja programu poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy,
 7. współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności pomiędzy planami rozwojowymi przedsiębiorstw energetycznych a planami miasta,
 8. opiniowanie planowanych i bieżących inwestycji w mieście pod kątem energooszczędności budowanych obiektów, uzgadnianie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach i instalacjach w obiektach gminnych,
 9. wykonywanie i zlecanie analiz opłacalności zastosowania rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną dla obiektów gminnych,
 10. wykonywanie i zlecanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych,
 11. opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych,
 12. przygotowywanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów gminnych,
 13. kompleksowe przygotowanie inwestycji budowy dróg wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. odwodnienie, wodociągi, kanalizacja sanitarna i oświetlenie:
  1. nadzór nad opracowaniem dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę,
  2. nadzór nad realizacją i ostateczne rozliczenie zawartych umów i porozumień w sprawie finansowania inwestycji,
  3. opracowanie dokumentów dla zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem mieszkańców,
  4. opracowanie dokumentów związanych ze współfinansowaniem planowanych inwestycji przez inne podmioty;
 14. nadzór inwestorski w zakresie budowy dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  1. wybór wykonawcy robót -przygotowywanie materiałów przetargowych i umów,
  2. odbiory techniczne,
  3. ostateczne rozliczenie zakończonych zadań,
  4. przekazanie zakończonych inwestycji do Wydziału Organizacyjnego;
 15. współpraca w zakresie planowania rozwoju infrastruktury (w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczych, oświetlenia dróg i placów, sygnalizacji świetlnej dróg) we współpracy z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (OPWiK), Otwockim Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (OZEC), aktualnymi operatorami w zakresie dostaw energii elektrycznej, gazu i innych mediów,
 16. współpraca ze Spółkami OPWiK i OZEC przy realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w energię cieplną,
 17. realizacja zadań własnych gminy w zakresie oświetlenia i sygnalizacji świetlnej gminnych dróg, ulic i placów w zakresie inwestycji,
 18. przygotowanie prognoz, opinii, opracowań, dotyczących rozwoju infrastruktury technicznej na terenie miasta,
 19. prowadzanie spraw dotyczących zawartych przez Miasto Otwock porozumień z prywatnymi inwestorami w zakresie partycypacji w kosztach budowy infrastruktury.


data wytworzenia2017-05-10
data udostępnienia2017-05-10
sporządzone przezZajączkowska Katarzyna
opublikowane przezMarcin Stefanowicz
ilość odwiedzin1936
rejestr zmianzobacz »
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, umotwock@otwock.pl, www.otwock.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@