Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Miasto Otwock Wydziały Urzędu Miasta Wydział Budżetu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Budżetu, menu 1157 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Budżetu

Wydział Budżetu

Wydział Budżetu

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 105, 161, 187, 165, 167  
e-mail: ilech@otwock.pl

budynek "B", I piętro

Naczelnik: Iwona Lech
tel. 22 788-09-99

Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

1) opracowywanie polityki finansowej Miasta,

2) przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu, sporządzanie projektu budżetu Miasta oraz przedkładanie go w obowiązującym trybie zgodnie z procedurą uchwalania budżetu,

3) opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

4) opracowanie zbiorczej informacji o stanie mienia komunalnego,

5) sporządzanie zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu i zbiorczej informacji o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze danego roku,

6) monitorowanie i analizowanie wykonania budżetu oraz przygotowywanie projektów zmian w budżecie,

7) opracowywanie projektów planów wykonawczych do budżetu i innych planów finansowych,

8) bieżące realizowanie budżetu Miasta oraz okresowe informowanie organów Miasta o przebiegu jego realizacji,

9) sporządzanie planów finansowych Urzędu oraz kontrola planów finansowych jednostek Miasta,

10) nadzór nad działalnością finansową miejskich jednostek organizacyjnych,

11) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta,

12) przygotowywanie opinii do projektów uchwał Rady, zarządzeń Prezydenta i porozumień przedkładanych Skarbnikowi dotyczących finansów Miasta,

13) analiza oraz przygotowanie dokumentów przedkładanych Skarbnikowi do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków,

14) sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów będących podstawą dokonania wydatku,

15) dokonywanie płatności na podstawie dokumentów zatwierdzonych do wypłaty,

16) prowadzenie ewidencji i rozliczeń zadań inwestycyjnych,

17) obsługa finansowo-księgowa Miasta i Urzędu, w tym prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, rozliczanie należności z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

18) prowadzenie księgowości, na podstawie przypisów dokonanych przez wydział merytoryczny, w zakresie należności cywilnoprawnych oraz windykacji tych należności, w szczególności::

a) czynszu za dzierżawę gruntu,

b) czynszu za najem lokali użytkowych,

c) opłat za bezumowne użytkowanie gruntu i lokalu użytkowego,

d) opłat za wieczyste użytkowanie gruntu,

e) opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego,

f) dochodów ze sprzedaży majątku gminy,

g) opłat za rezerwację miejsc na targowisku,

19) prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT, w szczególności:

a) sporządzenie rejestru sprzedaży i zakupu oraz deklaracji cząstkowej Urzędu,

b) sporządzenie deklaracji zbiorczej Miasta,

20) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,

21) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, urzędem skarbowym, organami finansowym i bankami,

22) opracowywanie zmian polityki rachunkowości oraz organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,

23) analiza ryzyka finansowego Miasta, określanie zasad i realizacja polityki długu Miasta,

24) obsługa finansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności w zakresie kredytów, emisji obligacji, pożyczek,

25) koordynacja i prowadzenie procesu udzielania przez Miasto poręczeń i gwarancji.

Metryka

sporządzono
2016-03-11 przez Zajączkowska Katarzyna
udostępniono
2016-03-11 00:00 przez Jan Staniewski
zmodyfikowano
2020-01-31 11:29 przez Staniewski Jan
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3930
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.