Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Miasto Otwock Wydziały Urzędu Miasta Wydział Planowania Przestrzennego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Planowania Przestrzennego, menu 1155 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Planowania Przestrzennego

Wydział Planowania Przestrzennego

Wydział Planowania Przestrzennego

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 200, 108, 152, 190   lub 22 779 38 45,
e-mail: architektura@otwock.pl,

budynek "B", I piętro

Naczelnik: Elżbieta Salamończyk
tel. 22 779 38 45

Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

1) tworzenie i realizowanie polityki Miasta w sprawach należących do zakresu działania Wydziału,

2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania opracowań planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3) koordynacja i realizacja procedury planistycznej w zakresie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących aktów planistycznych,

5) współpraca z innymi organami i podmiotami w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,

6) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz ich przechowywanie,

7) udostępnianie studium lub planu miejscowego do wglądu oraz wydawanie z nich wypisów i wyrysów,

8) opracowywanie projektów zagospodarowania terenów stanowiących własność Miasta,

9) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

10) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego,

11) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

12) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

13) dokonywanie oceny aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego,

14) prowadzenie spraw związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego,

15) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją,

16) prowadzenie spraw w zakresie estetyki Miasta, w tym reklam,

17) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków i opracowywanie gminnego programu opieki nad zabytkami,

18) sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, przygotowanie dokumentów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie wyżej wymienionych prac, a także prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na prace remontowo- konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

Metryka

sporządzono
2016-03-11 przez Zajączkowska Katarzyna
udostępniono
2016-03-11 00:00 przez Jan Staniewski
zmodyfikowano
2020-01-31 11:33 przez Staniewski Jan
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6233
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.