Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Otwocka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Miasto Otwock  / Wydziały Urzędu Miasta  / Wydział Planowania Przestrzennego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Planowania Przestrzennego Wydział Planowania Przestrzennego


Wydział Planowania Przestrzennego

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 200, 108, 152, 190   lub 22 779 38 45,
e-mail: architektura@otwock.pl ,

budynek "B", I piętro

Naczelnik: Elżbieta Salamończyk
tel. 22 779 38 45

Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

 1. opracowywanie analiz dotyczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 2. opracowywanie wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. obsługa merytoryczna procedury sporządzania i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 4. wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,
 5. przygotowywanie wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych i realizacyjnych,
 6. przygotowywanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych na wykonywanie miejscowych planów,
 7. obsługa merytoryczna i formalna poszczególnych etapów projektów planów oraz elaboratu planu po jego zatwierdzeniu,
  1. zbieranie wniosków oraz przeprowadzanie procesów opiniowania i uzgodnień z uprawnionymi jednostkami i instytucjami,
  2. obsługa procesu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu,
  3. przygotowywanie projektów zawiadomień i zarządzeń prezydenta oraz projektów uchwał rady miasta,
  4. sprawdzanie kompletności dokumentacji planów, ich odbiór i archiwizacja oraz przekazywanie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wojewodzie, celem stwierdzenia zgodności z prawem i opublikowania w Dzienniku Urzędowym;
 8. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych dla terenów gmin sąsiednich,
 9. opracowywanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 10. opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych pod kątem zapisów mpzp.
 11. opracowywanie projektów decyzji:
  1. o warunkach zabudowy,
  2. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 12. przeprowadzanie procedur związanych z uzgodnieniem projektów decyzji,
 13. uzgadnianie i opiniowanie projektów reklam i znaków plastycznych umieszczonych w przestrzeni publicznej miasta i gminy,
 14. prowadzenie rejestrów aktów administracyjnych z zakresu merytorycznego działania wydziału,
 15. przygotowywanie odpowiedzi na zażalenia i odwołania a następnie przekazywanie całości dokumentacji do organu II instancji,
 16. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą przeznaczenia tzw. „rent planistycznych”,
 17. prowadzenie spraw związanych z realizacją roszczeń odszkodowawczych, o których mowa w art. 36 i 37 ustawy o planowaniu przestrzennym,
 18. prowadzenie spraw związanych z aktualizacją i realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji,
 19. prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.


data wytworzenia2016-03-11
data udostępnienia2016-03-11
sporządzone przezZajączkowska Katarzyna
opublikowane przezMarcin Stefanowicz
ilość odwiedzin2112
rejestr zmianzobacz »
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, umotwock@otwock.pl, www.otwock.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@