Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Miasto Otwock Wydziały Urzędu Miasta Biuro Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Biuro Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych, menu 1153 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Biuro Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych

Biuro Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych

Biuro Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 109, 151 lub 22 779 44 90, po godz. 16.00 w tygodniu oraz dni wolne od pracy wszelkie pilne informacje należy kierować pod nr telefonu 22 779-20-07
e-mail: wzk@otwock.pl
budynek "C", I piętro

Kierownik: Alicja Szymańska
tel.  22 779 44 90

Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

1) opracowywanie i realizacja polityki Miasta w zakresie działania Biura,

2) nadzór i koordynacja spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych realizowanych przez komórki organizacyjne oraz miejskie jednostki organizacyjne,

3) monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta,

4) współpraca z Policją, administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku  publicznego,

5) realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,

6) realizacja zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowywanie i aktualizowanie  Planu zarządzania kryzysowego Miasta,

7) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

8) monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie Miasta,

9) współpraca z innymi podmiotami w zakresie zarządzania kryzysowego,

10) udział w pracach i obsługa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

11) obsługa Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta, w tym uruchamianie procedur, planów działania, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzenia stanów nadzwyczajnych,

12) wykonywanie zadań  z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony przez powodzią oraz współpraca w tym obszarze z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,

13) realizacja zadań dotyczących zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych,

14) wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,

15) gospodarka sprzętem OC, planowanie i organizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, prowadzenie sprawozdawczości i ewidencji sprzętu OC,

16) realizacja zadań dotyczących planowania obronnego i operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

17) prowadzenie spraw związanych z organizacją rejestracji i kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta,

18) reklamowanie osób na wniosek i z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

19) prowadzenie spraw związanych z rekompensatami utraconych wynagrodzeń żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,

20) prowadzenie spraw związanych z planowaniem świadczeń na rzecz obrony, w tym świadczeń osobistych i rzeczowych,

21) kontrola z zakresu realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i podporządkowanych Prezydentowi,

22) prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym:

a) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji  niejawnych,

b) prowadzenie kancelarii informacji niejawnych i punktów przechowywania dokumentów,

c) kontrola ochrony informacji niejawnych, ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

d) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,

e) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Otwocka,

23) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje, że są nieużywane.

2. W Biurze działa, podległy bezpośrednio Prezydentowi Miasta, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który wypełnia zadania wynikające z funkcji, w szczególności:

a) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,

b) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

c) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

Metryka

sporządzono
2016-03-11 przez Zajączkowska Katarzyna
udostępniono
2016-03-11 00:00 przez Marcin Stefanowicz
zmodyfikowano
2020-02-24 12:27 przez Stefanowicz Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4531
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.