Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Otwocka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Biuro Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych Biuro Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych


Biuro Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 109, 151 lub 22 779 44 90, po godz. 16.00 w tygodniu oraz dni wolne od pracy wszelkie pilne informacje należy kierować pod nr telefonu 22 779-20-07
e-mail: wzk@otwock.pl
budynek "C", I piętro

Kierownik: Alicja Szymańska
tel.  22 779 44 90

Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

1) opracowywanie i realizacja polityki Miasta w zakresie działania Biura,

2) nadzór i koordynacja spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych realizowanych przez komórki organizacyjne oraz miejskie jednostki organizacyjne,

3) monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta,

4) współpraca z Policją, administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku  publicznego,

5) realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,

6) realizacja zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowywanie i aktualizowanie  Planu zarządzania kryzysowego Miasta,

7) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

8) monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie Miasta,

9) współpraca z innymi podmiotami w zakresie zarządzania kryzysowego,

10) udział w pracach i obsługa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

11) obsługa Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta, w tym uruchamianie procedur, planów działania, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzenia stanów nadzwyczajnych,

12) wykonywanie zadań  z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony przez powodzią oraz współpraca w tym obszarze z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,

13) realizacja zadań dotyczących zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych,

14) wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,

15) gospodarka sprzętem OC, planowanie i organizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, prowadzenie sprawozdawczości i ewidencji sprzętu OC,

16) realizacja zadań dotyczących planowania obronnego i operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

17) prowadzenie spraw związanych z organizacją rejestracji i kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta,

18) reklamowanie osób na wniosek i z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

19) prowadzenie spraw związanych z rekompensatami utraconych wynagrodzeń żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,

20) prowadzenie spraw związanych z planowaniem świadczeń na rzecz obrony, w tym świadczeń osobistych i rzeczowych,

21) kontrola z zakresu realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i podporządkowanych Prezydentowi,

22) prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym:

a) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji  niejawnych,

b) prowadzenie kancelarii informacji niejawnych i punktów przechowywania dokumentów,

c) kontrola ochrony informacji niejawnych, ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

d) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,

e) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Otwocka,

23) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje, że są nieużywane.

2. W Biurze działa, podległy bezpośrednio Prezydentowi Miasta, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który wypełnia zadania wynikające z funkcji, w szczególności:

a) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,

b) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

c) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.data wytworzenia2016-03-11
data udostępnienia2016-03-11
sporządzone przezZajączkowska Katarzyna
opublikowane przezMarcin Stefanowicz
ilość odwiedzin1674
rejestr zmianzobacz »
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, umotwock@otwock.pl, www.otwock.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@