Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Miasto Otwock Wydziały Urzędu Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Zbiorowego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Zbiorowego, menu 1123 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Zbiorowego

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Zbiorowego

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Zbiorowego

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 310, 118, 139 lub 22 779 21 11, 
e-mail: wgk@otwock.pl

budynek "B", II piętro

Naczelnik: Karolina Wojnicz
tel. 22 779 21 11

Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja polityki Miasta w sprawach należących do zakresu działania Wydziału,

2) zarządzanie drogami gminnymi, w szczególności ich utrzymanie (wraz z chodnikami i parkingami), w tym:

a) planowanie i realizacja budżetu Miasta w zakresie bieżącego utrzymania dróg,

b) ewidencja dróg gminnych,

c) oznakowanie dróg gminnych,

d) lokalizacja urządzeń w pasie drogowym,

e) utrzymanie czystości,

f) zajęcie pasa drogowego,

g) umieszczenie urządzeń i reklam w pasie drogowym,

h) organizacja ruchu drogowego w zakresie przygotowania i opiniowania projektów,

i) lokalizacja zjazdów,

j) współpraca z innymi podmiotami w zakresie dróg publicznych,

k) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dróg publicznych;

3) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym,

4) realizacja zadań Miasta w zakresie oświetlenia i sygnalizacji świetlnej,

5) współpraca z innymi zarządcami dróg i innymi zarządcami ruchu drogowego,

6) realizacja zadań Miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

7) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami komunikacyjnymi,

8) planowanie rozwoju terenów zieleni w Mieście, we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska,

9) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem i eksploatacją terenów zielonych, parków, skwerów, placów zabaw, fontann, zdrojów ulicznych, punktów szybkiego napełniania wozów strażackich, kanalizacji deszczowej itp.,

10) prowadzenie spraw dotyczących targowisk miejskich, w tym opłaty targowej,

11) zapewnienie funkcjonowania miejskiej infrastruktury technicznej, w tym zapewnienie dostawy wody,

12) koordynacja i realizacja zadań zapewniających techniczne utrzymanie i opiekę nad miejscami pamięci narodowej,

13) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta,

14) prowadzenie spraw związanych z cmentarzami.

15) planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, w tym:

a) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań w zakresie przewozu osób środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Otwocka,

b) kontrola jakości i punktualności transportu zbiorowego,

c) określanie warunków technicznych funkcjonowania linii komunikacyjnych,

d) przygotowywanie i realizacja usług z zakresu korzystania przez pasażerów z miejskiej komunikacji zbiorowej,

e) przygotowywanie zasad korzystania z miejskiej komunikacji zbiorowej, w tym również z korzystania z przystanków autobusowych,

f) nadzorowanie i aktualizacja informacji w zakresie świadczonych usług transportu zbiorowego, w  szczególności aktualizacja rozkładów jazdy na przestankach autobusowych oraz ich publikacja na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Metryka

sporządzono
2016-03-11 przez Zajączkowska Katarzyna
udostępniono
2016-03-11 00:00 przez Gonerka Krzysztof
zmodyfikowano
2023-01-27 15:49 przez Gonerka Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5460
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.