Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa NGO Inicjatywa lokalna
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Inicjatywa lokalna, menu 1058 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna

Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mieszkańcy Otwocka bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać wnioski o realizację zadania publicznego dotyczącym:

  • budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Miasta Otwocka,
  • działalności charytatywnej,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
  • pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • edukacji, oświaty i wychowania,
  • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy składać w Urzędzie Miasta Otwocka w następujących terminach:

  • do 30 września każdego roku na zadania realizowane w przyszłym roku budżetowym,
  • do 15 grudnia każdego roku, których realizacja odbywać się będzie w danym roku budżetowym.

Wniosek Grupy Inicjatywnej utworzonej przez grupę mieszkańców Otwocka (osoby fizyczne) w celu realizacji inicjatywy lokalnej podpisuje osoba/ osoby upoważniona/ne przez Grupę Inicjatywną do kontaktów z Miastem Otwock. Do wniosku należy załączyć listę co najmniej 15 członków Grupy Inicjatywnej zawierającą: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, podpis członka Grupy.


Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków określa uchwała nr XVII/165/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Miasta Otwocka w ramach inicjatyw lokalnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 2261) - TUTAJ.


Oceny wniosków dokonuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych powołany przez Prezydenta Miasta Otwocka Zarządzeniem nr 45/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnychTUTAJ


Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie wniosków co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanej inicjatywy.


Wzór wniosku został określony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Otwocka nr 46/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - TUTAJ, wzór wniosku


Kontakt:

Urząd Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
tel. 22 779-20-01 wew. 306
e-mail: mkosmicka-matras@otwock.pl

 

Metryka

sporządzono
2012-03-27 przez Milewska Izabela
udostępniono
2012-03-27 00:00 przez Marcin Stefanowicz
zmodyfikowano
2018-11-30 08:14 przez Stefanowicz Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3882
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.