Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Rejestr zmian

Rejestr zmian
Data/ Rodzaj zmiany Informację wytworzył Wprowadził Treść
2017-05-26 15:47:42
Dodanie informacji w dziale
Zarządzenia Prezydenta
Flont BeataNowak Małgorzatazarz.nr 72/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.. >>>
2017-05-26 15:46:41
Dodanie informacji w dziale
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
Dąbrowska AgnieszkaNowak Małgorzataoferta w trybie małych grantów >>>
2017-05-26 15:01:40
Dodanie informacji w dziale
Przetargi
Sabała GrażynaNowak Małgorzatarokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej >>>
2017-05-26 14:57:38
Dodanie informacji w dziale
Ogłoszenia o wyniku postępowania
Dąbrowski JacekNowak MałgorzataInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Utrzymanie czystości. >>>
2017-05-26 12:43:37
Dodanie informacji w dziale
Przetargi
Dąbrowski JacekNowak MałgorzataPrzetarg nieograniczony: Budowa sygnalizacji świetlnej na . >>>
2017-05-26 12:05:37
Aktualizacja informacji w dziale
Komisje Rady Miasta
Pyśk IwonaNowak Małgorzataplanowane posiedzenie komisji rady miasta >>>
2017-05-25 15:44:44
Dodanie informacji w dziale
Ogłoszenia o wyniku postępowania
Dąbrowski JacekNowak MałgorzataInformacja z otwarcia ofert: Utrzymanie czystości i porządku >>>
2017-05-25 15:38:19
Dodanie informacji w dziale
Aktualności
Salamończyk ElżbietaNowak MałgorzataObwieszczenie >>>
2017-05-25 15:36:45
Dodanie informacji w dziale
Aktualności
Salamończyk ElżbietaNowak MałgorzataObwieszczenie >>>
2017-05-25 10:46:22
Dodanie informacji w dziale
Aktualności
Salamończyk ElżbietaNowak MałgorzataObwieszczenie >>>
Strona: 1 2  3  4  5    >>>  

www.otwock.pl