Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Ogłoszenia o wyniku postępowania

Prezydent Miasta Otwocka,     ogłasza:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka w 2017 r. >>>

   Informacja opublikowana do:  2017-08-26

Prezydent Miasta Otwocka,     ogłasza:

Informacja z otwarcia ofert: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka w 2017 roku. >>>

   Informacja opublikowana do:  2017-08-25

Prezydent Miasta Otwocka,     ogłasza:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej , projektami organizacji ruchu na czas budowy i stałej , STWIOR oraz projektami przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na realizację zadań:
I. Projekt budowy ulicy Rakietowej i Sputników na odcinku od ul. Rakietowej do ul. Zielnej wraz z odwodnieniem w istniejących liniach rozgraniczających w ramach zadań budżetowych "Projekt jezdni w ul. Rakietowej z kostki bet. oraz odwodnieniem." i "Projekt budowy ul. Sputników ( całość ulicy z uwzględnieniem istniejących fragmentów ) i budowa ul. Sputników z kostki bet. ( na odc. od Zielnej do Kosmicznej)" Nawierzchnia jezdni i poboczy z kostki betonowej.
II. Projekt utwardzenia ulicy Bolesława Prusa z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi w istniejących liniach rozgraniczających na odcinku od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Józefa Piłsudskiego w ramach zadania budżetowego: "Projekt budowy ul. Bolesława Prusa".
III. Projekt utwardzenia ulicy Bartosza z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w istniejących liniach rozgraniczających na odcinku od ul. Stanisława Staszica do ul. Szkolnej w ramach zadania budżetowego: "Projekt budowy ulicy Bartosza". >>>

   Informacja opublikowana do:  2017-08-12

Prezydent Miasta Otwocka,     ogłasza:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Otwocka w 2017 roku. >>>

   Informacja opublikowana do:  2017-08-12

Prezydent Miasta Otwocka,     ogłasza:

Informacja z otwarcia ofert: Budowa jezdni w ul. Sosnkowskiego i ul. Fieldorfa z asfaltu wraz z odwodnieniem w ramach zadania budżetowego "Budowa ul. Sosnkowskiego i Fieldorfa". >>>

   Informacja opublikowana do:  2017-08-09

strona: 1 Wybierz numer strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

www.otwock.pl