Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Budżet miasta

Rok: 2017

Uchwały Rady Miasta

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok

Nr uchwały: XLVIII/375/17 , z dnia: 2017-04-27 >>>

Nr uchwały: XLVII/370/17 , z dnia: 2017-04-11 >>>

Nr uchwały: XLVI/343/17 , z dnia: 2017-03-02 >>>

zmieniająca uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027

Nr uchwały: XLIV/340/17 , z dnia: 2017-02-09 >>>

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok

Nr uchwały: XLIV/338/17 , z dnia: 2017-02-09 >>>

zmieniająca uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027

Nr uchwały: XLIII/330/17 , z dnia: 2017-01-30 >>>

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok

Nr uchwały: XLIII/329/17 , z dnia: 2017-01-30 >>>

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027

Nr uchwały: XLII/322/16 , z dnia: 2016-12-30 >>>

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok

Nr uchwały: XLII/321/16 , z dnia: 2016-12-30 >>>

Zarządzenia Prezydenta Miasta

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2017 rok

Nr zarządzenia: 64/2017 , z dnia: 2017-05-12 >>>

Nr zarządzenia: 57/2017 , z dnia: 2017-04-28 >>>

Nr zarządzenia: 52/2017 , z dnia: 2017-04-19 >>>

Nr zarządzenia: 46/2017 , z dnia: 2017-04-10 >>>

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2017 rok.

Nr zarządzenia: 41/2017 , z dnia: 2017-03-31 >>>

Nr zarządzenia: 32/2017 , z dnia: 2017-03-14 >>>

Nr zarządzenia: 30/2017 , z dnia: 2017-03-06 >>>

Nr zarządzenia: 21/2017 , z dnia: 2017-02-17 >>>

Nr zarządzenia: 17/2017 , z dnia: 2017-02-07 >>>

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2017 rok

Nr zarządzenia: 14/2017 , z dnia: 2017-02-01 >>>

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027

Nr zarządzenia: 206/2016 , z dnia: 2016-11-14 >>>

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Nr zarządzenia: 200/2016 , z dnia: 2016-11-14 >>>

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.100.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 r. dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Otwocka na 2017 rok
(dotyczy Uchwał Rady Miasta: Nr XLII/321/16, Nr XLIII/329/17) >>>

Uchwała Nr Wa.99.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Otwock
(dotyczy Uchwał Rady Miasta: Nr XLII/322/16, Nr XLIII/330/17) >>>

Uchwała Nr Wa.451.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Otwocka projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok;
2. opinii w o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2017 rok
(dotyczy Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 200/2016) >>>

Uchwała Nr Wa.450.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Otwocka projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027
(dotyczy Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 206/2016) >>>

Zobacz:
Rok 2017;   Rok 2016;   Rok 2015;   Rok 2014;   Rok 2013;   Rok 2012;   Rok 2011;   Rok 2010;   Rok 2009;   Rok 2008;   Rok 2007;   Rok 2006;   Rok 2005;   Rok 2004;   Rok 2003;   Rok 2002

www.otwock.pl