Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Przetargi

Prezydent Miasta Otwocka,     ogłasza:

Przetarg nieograniczony: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Otwocka w 2017 roku. >>>

   Termin składania ofert:  2017-06-01

Prezydent Miasta Otwocka,     ogłasza:

Remont jezdni w ul. Warszawskiej wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Ujejskiego do ul. Norwida w ramach zadania budżetowego "Remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników i miejsc postojowych - etap I (odcinek Narutowicza - Ujejskiego) i etap II (odcinek Ujejskiego - Norwida)". >>>

   Termin składania ofert:  2017-06-08

Prezydent Miasta Otwocka,     ogłasza:

Przetarg nieograniczony: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rycerskiej i Okrzei w ramach zadania- "budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei i ul. Rycerskiej" >>>

   Termin składania ofert:  2017-06-12

Prezydent Miasta Otwocka,     ogłasza:

ustny konkurs nieograniczony na wynajem garażu stanowiącego własność Gminy Otwock - zespół garażowy przy ul. Johna Lennona 2 - garaż nr 11 >>>

   Konkurs odbędzie się  2017-06-29

Prezydent Miasta Otwocka,     ogłasza:

rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 29/7, nr 30/2, nr 32/4, nr 33/2, nr 34/5 w obrębie 129, stanowiącej własność gminy Otwock położonej w Otwocku przy ul. Warsztatowej >>>

   Konkurs odbędzie się  2017-07-28

www.otwock.pl