Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Zarządzenia Prezydenta

Rok: 2017

Nr zarządzenia: 72/2017 , z dnia: 2017-05-25

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla p. Rafała Włodarczyka - inspektora w Wydziale Budżetu >>>

Nr zarządzenia: 71/2017 , z dnia: 2017-05-24

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2014 z dnia 17.07.2014r. W sprawie określenia zasad rozbudowy, przebudowy, nadbudowy lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkaniowego zasobu Gminy Otwock oraz budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych, gazowych i innych. >>>

Nr zarządzenia: 69/2017 , z dnia: 2017-05-24

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Otwocku, stanowiących własność Gminy Otwock, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej >>>

Nr zarządzenia: 68/2017 , z dnia: 2017-05-16

w sprawie powołania Komisji do dokonania niezbędnych czynności archiwalnych w zakresie dokumentów z wyborów organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>

Nr zarządzenia: 67/2017 , z dnia: 2017-05-15

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla p. Piotra Michalaka - inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej >>>

strona: 1 2  3  4  5  >>>

Zobacz:
Rok 2017;  Rok 2016;  Rok 2015;  Rok 2014;  Rok 2013;  Rok 2012;  Rok 2011;  Rok 2010;  Rok 2009;  Rok 2008;  Rok 2007;  Rok 2006;  Rok 2005;  Rok 2004;  Rok 2003;  Rok 2016;  Rok 2015;  

www.otwock.pl