Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Uchwały Rady Miasta

Rok: 2017

Nr uchwały: XLVIII/375/17 , z dnia: 2017-04-27

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok >>>

Nr uchwały: XLVIII/374/17 , z dnia: 2017-04-27

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock >>>

Nr uchwały: XLVII/373/17 , z dnia: 2017-04-11

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu budowy ciągu pieszo rowerowego w ul. Narutowicza (od przejazdu kolejowego do ul. Poniatowskiego) >>>

Nr uchwały: XLVII/372/17 , z dnia: 2017-04-11

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji związanej z wykonaniem nakładki asfaltowej na ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP Jabłonna) >>>

Nr uchwały: XLVII/371/17 , z dnia: 2017-04-11

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na przekazaniu środków na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej; >>>

strona: 1 2  3  4  5  >>>

Zobacz:
Rok 2017;  Rok 2016;  Rok 2015;  Rok 2014;  Rok 2013;  Rok 2012;  Rok 2011;  Rok 2010;  Rok 2009;  Rok 2008;  Rok 2007;  Rok 2006;  Rok 2005;  Rok 2004;  Rok 2003;  Rok 2002;  

www.otwock.pl