Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

  Oświadczenia majątkowe

Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych

Wzór oświadczenia majątkowego

Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy

Rok: 2016

Radni kadencji 2014-2018:

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
Magdalena  Nowak      oświadczenie >>>

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Czesław  Woszczyk      oświadczenie >>>

Michał Marian Bany      oświadczenie >>>

Przemysław  Bogusz      oświadczenie >>>

Wojciech  Dziewanowski      oświadczenie >>>

Andrzej  Kamiński      oświadczenie >>>

Krzysztof  Kłósek      oświadczenie >>>

Jakub Rafał Kosiński      oświadczenie >>>

Dariusz Krzysztof Kosyła      oświadczenie >>>

Marcin Michał Kraśniewski      oświadczenie >>>

Monika Joanna Kwiek      oświadczenie >>>

Marek  Leśkiewicz      oświadczenie >>>

Jarosław  Łakomski      oświadczenie >>>

Łukasz  Majchrzyk      oświadczenie >>>

Barbara Aleksandra Olpińska      oświadczenie >>>

Dariusz Bogdan Piętka      oświadczenie >>>

Małgorzata Ewa Rock      oświadczenie >>>

Andrzej Józef Sałaga      oświadczenie >>>

Witold Piotr Wachnicki      oświadczenie >>>

Pracownicy Urzędu Miasta:

Wiceprezydent Miasta:
Piotr Jerzy Stefański      oświadczenie >>>

Wiceprezydent Miasta:
Agnieszka  Wilczek      oświadczenie >>>

Sekretarz Miasta:
Wiesław Tomasz Getter-Bąk      oświadczenie po odwołaniu ze stanowiska >>>

Skarbnik Miasta:
Iwona  Lech      oświadczenie >>>

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat:
Teresa Wanda Białobrzeska      oświadczenie >>>

Naczelnik Wydziału Zarządznia Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej:
Włodzimierz Henryk Gańko      oświadczenie >>>

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska:
Iwona  Gawłowska      oświadczenie >>>

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej:
Andrzej  Hałaczkiewicz      oświadczenie >>>

z-ca Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat:
Agnieszka  Mądry      oświadczenie >>>

Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalami:
Grzegorz Bogusław Sitek      oświadczenie >>>

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych:

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej:
Mirosław Jan Andrasiak      oświadczenie >>>

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 20:
Małgorzata Ewa Batóg      oświadczenie >>>

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6:
Olga Magdalena Bernadzka      oświadczenie >>>

Prezes Zarządu OZEC Sp. z o.o.:
Artur Grzegorz Brodowski      oświadczenie >>>

Dyrektora Przedszkola Nr 4:
Adrianna Anna Budzynowska      oświadczenie >>>

Dyrektor Gimnazjum Nr 1:
Agnieszka Monika Deresińska-Oleszczuk      oświadczenie >>>

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9:
Dorota Barbara Dworak      oświadczenie >>>

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej:
Wiesława  Ejsmont      oświadczenie >>>

Dyrektor Żłobka Miejskiego:
Małgorzata  Freliszka      oświadczenie >>>

Dyrektor Przedszkola Nr 15:
Barbara  Gniadek      oświadczenie >>>

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 18:
Hanna Jolanta Gołębiowska      oświadczenie >>>

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8:
Agnieszka  Korniluk      oświadczenie >>>

Prezes Zarządu OPWiK:
Mieczysław Marian Kostyra      oświadczenie >>>

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 12:
Justyna  Kozłowska      oświadczenie >>>

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5:
Arkadiusz  Królak      oświadczenie >>>

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6:
Ewa Maria Kucharska      oświadczenie >>>

Dyrektor Przedszkola Nr 16:
Dominika  Kudlicka      oświadczenie >>>

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej:
Anna  Kwaśniewska      oświadczenie >>>

Dyrektor Przedszkola Nr 3:
Jolanta  Polańska      oświadczenie >>>

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 10:
Ewelina  Pszczółkowska      oświadczenie >>>

Kierownik Muzeum Ziemi Otwockiej z powierzonymi dodatkowo zadaniami Dyrektora Otwockiego Centrum Kultury:
Sebastian  Rakowski      oświadczenie >>>

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1:
Dorota Anna Rejek      oświadczenie >>>

Dyrektor Oświaty Miejskiej:
Edyta Katarzyna Rosłaniec      oświadczenie >>>

z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej:
Katarzyna Renata Rychalska      oświadczenie >>>

Dyrektor Gimnazjum Nr 4:
Monika  Sławińska      oświadczenie >>>

Dyrektor Gimnazjum Nr 2:
Jolanta  Smuniewska      oświadczenie >>>

Dyrektor Gimnazjum Nr 3:
Izabela Marzena Stefanowska      oświadczenie >>>

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12:
Danuta  Szyszko      oświadczenie >>>

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 17:
Violetta Magdalena Woźniak      oświadczenie >>>

Zobacz:
Rok 2016;  Rok 2015;  Rok 2014;  Rok 2013;  Rok 2012;  Rok 2011;  Rok 2010;  Rok 2009;  Rok 2008;  Rok 2007;  Rok 2006;  Rok 2005;  Rok 2004;  Rok 2003;  Rok 2002;  

www.otwock.pl