Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-05-26

Dodanie; Data: 2017-05-24 19:22:36; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Ciara WitoldWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty: Projekt budowy odwodnienia w ul. Karczewskiej przy dz. ew. 77/17 obr.48 w Otwocku

  

Dodanie; Data: 2017-05-24 11:05:42; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty: Budowa ul. Cichej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwock.

  

Dodanie; Data: 2017-05-24 11:02:48; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa ul. Cichej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-05-18

Dodanie; Data: 2017-05-10 10:46:19; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Sportowej"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-05-18

Dodanie; Data: 2017-05-10 10:44:24; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Projekt budowy przystanków autobusowych dla osiedla Ługi oraz Morskie Oko w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-05-17

Dodanie; Data: 2017-05-10 10:42:25; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Projekt budowy odwodnienia w ul. Karczewskiej przy dz. ew. 77/17 obr. 48 w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-05-17

Dodanie; Data: 2017-05-10 10:40:34; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-05-15

Aktualizacja; Data: 2017-05-12 11:18:36; Osoba odpowiedzialna: Bąk Paulina; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Prowadzenie plaży miejskiej"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-05-12

Dodanie; Data: 2017-05-08 10:44:09; Osoba odpowiedzialna: Cymerman Tomasz; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę placu zabaw na osiedlu Marszałkowska w ramach zadania budżetowego pn., "projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Marszałkowska"

  

Dodanie; Data: 2017-05-05 15:43:10; Osoba odpowiedzialna: Mordecka Marta; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty: Budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej (na odc. od dz. ew. 41 obr. 231 do ul. Wspaniałej)

  

Dodanie; Data: 2017-05-05 09:35:05; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt. "USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA OTWOCKA - V ETAP

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-05-09

Dodanie; Data: 2017-05-02 12:13:49; Osoba odpowiedzialna: Mazek Elżbieta; Wprowadził: Ciara WitoldPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę placu zabaw na osiedlu Marszałkowska w ramach zadania budżetowego pn., "projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Marszałkowska"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-05-04

Dodanie; Data: 2017-04-27 09:38:20; Osoba odpowiedzialna: Mordecka Marta; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw w ramach zadania budżetowego pn., "budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią bezpieczną pod urządzeniami oraz wymiana huśtawek na placu zabaw na terenie Ogniska Wychowawczego Świder" im. Kazimierza Lisieckiego- "Dziadka"

  

Dodanie; Data: 2017-04-24 10:20:06; Osoba odpowiedzialna: Mordecka Marta; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: "Dostawa materiałów biurowych dla ZGM"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-04-26

Dodanie; Data: 2017-04-21 15:22:50; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa odwodnienia i pobocza z kostki eko w ul. Słowackiego w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-05-02

Dodanie; Data: 2017-04-21 12:31:55; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa chodnika w ul. Wypoczynkowej na odc. od dz. ew. 41 obr. 231 do ul. Wspaniałej"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-04-28

Dodanie; Data: 2017-04-21 12:31:00; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Prowadzenie plaży miejskiej"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-04-25

Dodanie; Data: 2017-04-19 12:17:24; Osoba odpowiedzialna: Cymerman Tomasz; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw w ramach zadania budżetowego pn., "budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią bezpieczną pod urządzeniami oraz wymiana huśtawek na placu zabaw na terenie Ogniska Wychowawczego Świder" im. Kazimierza Lisieckiego- "Dziadka"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-04-20

Dodanie; Data: 2017-04-13 11:50:58; Osoba odpowiedzialna: Mordecka Marta; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Prowadzenie plaży miejskiej"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-04-14

Dodanie; Data: 2017-04-07 13:27:57; Osoba odpowiedzialna: Cymerman Tomasz; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie modelu korpusu odlewu pompy"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-04-20

Dodanie; Data: 2017-04-07 11:50:58; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-04-10

Dodanie; Data: 2017-04-06 08:52:57; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Projekt budowy odwodnienia w ul. Karczewskiej przy dz. ew. 77/17 obr. 48 w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-04-10

Dodanie; Data: 2017-03-31 11:06:18; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-04-03

Dodanie; Data: 2017-03-29 14:13:13; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: "Wykonanie budowy oświetlenia w ul. Kuklińskiego w Otwocku."

  

Dodanie; Data: 2017-03-24 12:24:44; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: "Wykonanie budowy oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Jabłonna Wschodnia."

  

Dodanie; Data: 2017-03-24 12:22:57; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-03-27

Dodanie; Data: 2017-03-23 14:31:25; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-03-29

Aktualizacja; Data: 2017-03-24 11:00:32; Osoba odpowiedzialna: Mordecka Marta; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: "Wykonanie przebudowy linii nN 0,4kV w ul. Pogodnej w Otwocku."

  

Dodanie; Data: 2017-03-21 11:56:29; Osoba odpowiedzialna: Mordecka Marta; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie przebudowy linii nN 0,4kV w ul. Pogodnej w Otwocku."

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-03-17

Dodanie; Data: 2017-03-14 13:28:26; Osoba odpowiedzialna: Mordecka Marta; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty: "Projekt zagospodarowania terenu osiedla między ul. Kruczą a ul. Hożą w Otwocku"

  

Dodanie; Data: 2017-03-13 09:57:43; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Zmiana wielkości mocy umownej w lokalu przy ul. Warszawskiej 28 w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-03-27

Dodanie; Data: 2017-03-09 12:11:18; Osoba odpowiedzialna: Kossakowska Katarzyna; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-03-13

Dodanie; Data: 2017-03-08 15:30:08; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie projektów oświetlenia wybranych odcinków ulic w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-03-14

Dodanie; Data: 2017-03-07 11:50:35; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie budowy oświetlenia w ul. Kuklińskiego w Otwocku."

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-03-14

Dodanie; Data: 2017-03-07 11:48:26; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie budowy oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Jabłonna Wschodnia."

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-03-14

Dodanie; Data: 2017-03-07 11:45:27; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-03-06

Dodanie; Data: 2017-03-02 15:41:54; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty: "Wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych na terenie Otwocka"

  

Dodanie; Data: 2017-03-01 15:35:48; Osoba odpowiedzialna: Michalak Piotr; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty: "Oczyszczenie po okresie zimowym jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, parkingów, bezpieczników i azyli na terenie miasta Otwocka w 2017 roku"

  

Dodanie; Data: 2017-03-01 15:34:36; Osoba odpowiedzialna: Michalak Piotr; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: Dostawa (tj. sprzedaż i dostarczenie) Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych: tonery, atramenty, taśmy, folie, przez Dostawcę według rodzaju i asortymentu określonego przez Zamawiającego

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-03-03

Dodanie; Data: 2017-02-28 15:32:38; Osoba odpowiedzialna: Nowak Małgorzata Magdalena; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty : Projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul.Lecha

  

Dodanie; Data: 2017-02-27 19:52:59; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Ciara WitoldPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Projekt zagospodarowania terenu osiedla między ul. Kruczą a ul. Hożą w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-03-06

Dodanie; Data: 2017-02-27 13:05:26; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty: "Projekt przebudowy chodnika w ul. Okrzei od ul. Batorego do ul. Miłosza w Otwocku"

  

Dodanie; Data: 2017-02-23 14:36:16; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty : "Projekt przebudowy jezdni w ul. Komunardów w Otwocku" .

  

Dodanie; Data: 2017-02-23 14:35:37; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty : "Projekt przebudowy jezdni w ul. Dłuskiego w Otwocku"

  

Dodanie; Data: 2017-02-23 14:34:11; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-27

Dodanie; Data: 2017-02-22 15:21:34; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych na terenie Otwocka"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-24

Dodanie; Data: 2017-02-22 13:18:00; Osoba odpowiedzialna: Michalak Piotr; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Oczyszczenie po okresie zimowym jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, parkingów, bezpieczników i azyli na terenie miasta Otwocka w 2017 roku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-27

Dodanie; Data: 2017-02-22 11:21:23; Osoba odpowiedzialna: Michalak Piotr; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej ul. Hożej od ul. Andriollego do ul. Armii Krajowej w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-27

Dodanie; Data: 2017-02-21 13:35:37; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataZestawienie ofert,  Zestawienie ofert: "Wykonanie budowy oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Jabłonna Wschodnia"

  

Dodanie; Data: 2017-02-16 11:40:17; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataZestawienie ofert,  Zestawienie ofert: "Wykonanie budowy oświetlenia w ul. Kuklińskiego w Otwocku."

  

Dodanie; Data: 2017-02-16 11:39:20; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Lecha" .

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-24

Dodanie; Data: 2017-02-15 11:19:02; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Projekt przebudowy chodnika w ul. Okrzei od ul. Batorego do ul. Miłosza w Otwocku" .

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-22

Dodanie; Data: 2017-02-15 11:16:00; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Projekt przebudowy jezdni w ul. Komunardów w Otwocku" .

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-22

Dodanie; Data: 2017-02-15 11:15:06; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Projekt przebudowy jezdni w ul. Dłuskiego w Otwocku" .

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-22

Dodanie; Data: 2017-02-15 11:14:08; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty,  Wybór najkorzystniejszej oferty : Przegląd techniczny placów zabaw, siłowni zewnętrznych, skateparku oraz urządzeń sprawnościowych "stree workout"

  

Dodanie; Data: 2017-02-13 13:56:25; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Ciara WitoldZestawienie ofert,  Zestawienie ofert : projekt i budowa ul.Zielnej

  

Dodanie; Data: 2017-02-13 13:49:42; Osoba odpowiedzialna: Szalewska Beata; Wprowadził: Ciara WitoldZestawienie ofert,  Zestawienie ofert : aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa ulicy Laskowej na odcinku od ul.Majowej do drogi Projektowanej

Informacja opublikowana do  2017-02-20

Dodanie; Data: 2017-02-13 13:47:36; Osoba odpowiedzialna: Szalewska Beata; Wprowadził: Ciara WitoldZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-15

Dodanie; Data: 2017-02-10 13:27:06; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataInformacja o wyborze oferty na zadanie,  Konserwacja, naprawa i wymiana znaków drogowych pionowych, urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic na terenie Otwocka oraz poziome oznakowanie jezdni: malowanie, na drogach gminnych Otwocka w 2017 roku

  

Dodanie; Data: 2017-02-08 12:50:07; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-10

Dodanie; Data: 2017-02-06 21:07:32; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Ciara WitoldPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie budowy oświetlenia w ul. Kuklińskiego w Otwocku."

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-13

Dodanie; Data: 2017-02-06 12:01:37; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie budowy oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Jabłonna Wschodnia"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-13

Dodanie; Data: 2017-02-06 11:59:35; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataWynik porównania ofert na zadanie,  "Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Batorego przy ul. Olszowej"

  

Dodanie; Data: 2017-02-03 13:54:52; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataInformacja o wyborze oferty na zadanie,  Projekt budowy odwodnienia i pobocza z kostki eko w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Goldflama do dz. ew. 9/1 obr. 93 w Otwocku

  

Dodanie; Data: 2017-02-02 09:58:11; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataInformacja o wyborze oferty na zadanie,  Projekt budowy dodatkowych miejsc postojowych w ul. Sportowej w Otwocku

  

Dodanie; Data: 2017-02-02 09:57:29; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataInformacja o wyborze oferty na zadanie,  Projekt budowy chodnika w ul. Samuela Goldflama na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Reymonta w Otwocku

  

Dodanie; Data: 2017-02-02 09:56:43; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataInformacja o wyborze oferty na zadanie,  Projekt budowy chodnika w ul. Wypoczynkowej (na odc. od dz. ew. 41 obr. 231 do ul. Wspaniałej).

  

Dodanie; Data: 2017-02-02 09:56:03; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataInformacja o wyborze oferty na zadanie,  Czyszczenie urządzeń odwadniających ulice na terenie Otwocka w 2017 roku

  

Dodanie; Data: 2017-02-02 09:50:01; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Projekt i budowa ul. Zielnej"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-10

Dodanie; Data: 2017-02-01 12:27:46; Osoba odpowiedzialna: Szalewska Beata; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej na odcinku od ul. Majowej do drogi projektowanej"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-10

Dodanie; Data: 2017-02-01 12:26:05; Osoba odpowiedzialna: Szalewska Beata; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-06

Dodanie; Data: 2017-02-01 12:24:25; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Przegląd techniczny placów zabaw, siłowni zewnętrznych, skateparku oraz urządzeń sprawnościowych "street workout" .

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-03

Dodanie; Data: 2017-01-27 15:18:03; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataInformacja z otwarcia ofert na zadanie,  "Wykonanie prac związanych z demontażem, konserwacją, przechowywaniem oraz montażem świetlnych dekoracji świątecznych w ilości 307szt."

  

Dodanie; Data: 2017-01-26 15:43:04; Osoba odpowiedzialna: Michalak Piotr; Wprowadził: Nowak MałgorzataWynik porównania ofert na zadanie,  "Wykonanie projektów oświetlenia wybranych odcinków ulic w Otwocku"

  

Dodanie; Data: 2017-01-26 15:41:15; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Batorego przy ul. Olszowej"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-02

Dodanie; Data: 2017-01-26 15:39:43; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-01-30

Dodanie; Data: 2017-01-26 13:57:37; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na wykonanie analiz uwarunkowań do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-09

Aktualizacja; Data: 2017-02-02 15:19:34; Osoba odpowiedzialna: Salamończyk Elżbieta; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: Projekt budowy odwodnienia i pobocza z kostki eko w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Goldflama do dz. ew. 9/1 obr. 93 w Otwocku

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-01-30

Dodanie; Data: 2017-01-23 15:06:15; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: Projekt budowy dodatkowych miejsc postojowych w ul. Sportowej w Otwocku

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-01-30

Dodanie; Data: 2017-01-23 15:05:22; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: Projekt budowy chodnika w ul. Samuela Goldflama na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Reymonta w Otwocku

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-01-30

Dodanie; Data: 2017-01-23 15:04:27; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: Projekt budowy chodnika w ul. Wypoczynkowej (na odc. od dz. ew. 41 obr. 231 do ul. Wspaniałej).

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-01-30

Dodanie; Data: 2017-01-23 15:03:34; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "wykonanie prac związanych z demontażem, konserwacją, przechowywaniem oraz montażem świetlnych dekoracji świątecznych w ilości 307szt."

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-01-24

Dodanie; Data: 2017-01-19 11:26:13; Osoba odpowiedzialna: Michalak Piotr; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-01-23

Dodanie; Data: 2017-01-18 14:55:25; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa materiałów biurowych dla ZGM

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-01-20

Dodanie; Data: 2017-01-18 12:27:17; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie projektów oświetlenia wybranych odcinków ulic w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-01-25

Dodanie; Data: 2017-01-18 12:24:33; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-01

Dodanie; Data: 2017-01-17 14:16:20; Osoba odpowiedzialna: Nowak Małgorzata Magdalena; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów czystościowych"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-02-01

Dodanie; Data: 2017-01-17 14:14:46; Osoba odpowiedzialna: Nowak Małgorzata Magdalena; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: Dostawa (tj. sprzedaż i dostarczenie) Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych: tonery, atramenty, taśmy, folie, przez Dostawcę według rodzaju i asortymentu określonego przez Zamawiającego

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-01-31

Dodanie; Data: 2017-01-17 12:07:32; Osoba odpowiedzialna: Nowak Małgorzata Magdalena; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: Czyszczenie urządzeń odwadniających ulice na terenie Otwocka w 2017 roku

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-01-31

Aktualizacja; Data: 2017-01-24 13:32:00; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-01-16

Dodanie; Data: 2017-01-13 12:22:32; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: Konserwacja, naprawa i wymiana znaków drogowych pionowych, urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic na terenie Otwocka oraz poziome oznakowanie jezdni: malowanie, na drogach gminnych Otwocka w 2017 roku

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-01-31

Aktualizacja; Data: 2017-01-24 09:54:26; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2017-01-10

Dodanie; Data: 2017-01-05 14:29:06; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Konwojowanie i ochrona wartości pieniężnych oraz osób je przewożących (nie przekraczające jednorazowo 0,2 jednostki obliczeniowej)".

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-12-29

Dodanie; Data: 2016-12-27 12:27:19; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-12-27

Dodanie; Data: 2016-12-21 15:51:10; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Ciara WitoldZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Dostawa zasilacz awaryjnego UPS do serwera dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-12-19

Dodanie; Data: 2016-12-16 14:48:42; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Dostawa serwera dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-12-19

Dodanie; Data: 2016-12-16 14:47:58; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-12-19

Dodanie; Data: 2016-12-16 12:00:38; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Konserwacja i utrzymywanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji telefonicznej w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-12-22

Dodanie; Data: 2016-12-16 11:59:12; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Sukcesywna dostawa oleju opałowego do 2 kotłowni olejowych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, zlokalizowanych na terenie miasta Otwocka"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-12-22

Dodanie; Data: 2016-12-15 14:01:02; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-12-12

Dodanie; Data: 2016-12-07 15:49:14; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawa i montaż szlabanu w siedzibie ZGM

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-12-14

Dodanie; Data: 2016-12-07 11:12:46; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty cenowej na zadanie,  Program Funkcjonalno Użytkowy dla projektowanego zespołu szkolno - przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej

  

Dodanie; Data: 2016-11-30 14:10:01; Osoba odpowiedzialna: Gut Anna; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-12-05

Aktualizacja; Data: 2016-11-30 14:48:37; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : "Podłączenie budynków gminnych do sieci wod-kan w Otwocku w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-12-05

Dodanie; Data: 2016-11-28 19:44:38; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Ciara WitoldPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie odwodnienia w ul. Marszałkowskiej, na wysokości nr 45"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-12-01

Dodanie; Data: 2016-11-25 14:19:16; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców Otwocka

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-12-02

Dodanie; Data: 2016-11-25 14:16:06; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi cateringowej podczas organizowanego spotkania z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-30

Dodanie; Data: 2016-11-24 09:39:26; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na druk kalendarzy na 2017 rok

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-29

Dodanie; Data: 2016-11-24 08:43:46; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-21

Dodanie; Data: 2016-11-16 14:20:29; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Podłączenie budynków gminnych do sieci wod-kan w Otwocku w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-23

Dodanie; Data: 2016-11-16 14:16:52; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-14

Dodanie; Data: 2016-11-10 11:46:58; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:"Wykonanie odwodnienia oraz podniesienie niwelety drogi w ul. Wiązowskiej na wysokości nr 9"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-16

Dodanie; Data: 2016-11-09 14:06:10; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wycinka drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego ul. Danuty na odcinku dz.ew.nr 5/1 obręb 30 do projektowanego skrzyżowania z ul. Danuty"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-10

Dodanie; Data: 2016-11-09 08:37:34; Osoba odpowiedzialna: Mazek Kamil; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: Przygotowanie do zasiedlenia 4 lokali mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w ramach zadania budżetowego pn. "Remont pustostanów będących własnością gminy Otwock".

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-14

Dodanie; Data: 2016-11-08 15:51:36; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowski Jacek; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Usługi związane z dostępem do bezpłatnego internetu - sieć Hot Spot w Otwocku w Parku Miejskim "

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-10

Dodanie; Data: 2016-11-08 12:47:23; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na dostawę odnowienia (kontynuacji) licencji oprogramowania antywirusowego SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTH GOV dla 150 stanowisk komputerowych oraz wznowienie serwisu FortiGate 110C 8x5 Bundle Renewal for 1 year

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-14

Dodanie; Data: 2016-11-07 15:42:07; Osoba odpowiedzialna: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:"Budowa znaku drogowego aktywnego D6 z zasilaniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-15

Dodanie; Data: 2016-11-07 15:38:28; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:"Budowa znaku drogowego aktywnego D6 z zasilaniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-15

Dodanie; Data: 2016-11-07 15:36:26; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont parkingu wraz z obniżeniem krawężników i dostosowaniem wjazdów w ul. Generalskiej oraz ul. Kuklińskiego z wykorzystaniem płyt MON będących własnością miasta Otwocka"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-15

Dodanie; Data: 2016-11-07 15:34:29; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont parkingu i naprawa odwodnienia przy ul. Kopernika"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-15

Dodanie; Data: 2016-11-07 15:32:35; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: "Podłączenie budynków gminnych do sieci wod-kan w Otwocku w systemie zaprojektuj i wybuduj"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-14

Dodanie; Data: 2016-11-04 12:59:59; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-09

Dodanie; Data: 2016-11-04 09:02:59; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wycinka drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego ul. Danuty na odcinku dz.ew.nr 5/1 obręb 30 do projektowanego skrzyżowania z ul. Danuty"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-07

Dodanie; Data: 2016-11-03 15:50:21; Osoba odpowiedzialna: Mazek Kamil; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-08

Dodanie; Data: 2016-11-03 13:15:03; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-07

Dodanie; Data: 2016-11-02 10:55:46; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy progów zwalniających w ul. Geislera w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-07

Dodanie; Data: 2016-10-31 18:57:46; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Ciara WitoldPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Lecha"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-07

Dodanie; Data: 2016-10-31 11:57:42; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont chodnika w ul. Batorego w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-07

Dodanie; Data: 2016-10-31 11:55:24; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont parkingu i naprawa odwodnienia przy ul. Kopernika"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-07

Dodanie; Data: 2016-10-31 11:51:41; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa znaku drogowego aktywnego D6 z zasilaniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-07

Dodanie; Data: 2016-10-31 11:49:54; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa znaku drogowego aktywnego D6 z zasilaniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-07

Dodanie; Data: 2016-10-31 11:48:30; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie projektu przebudowy linii nN 0,4kV wraz z oświetleniem ulicznym w ul.Otwockiej w Otwocku w ramach zadania budżetowego pn. "projekt i budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej."

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-02

Dodanie; Data: 2016-10-28 20:32:32; Osoba odpowiedzialna: Mordecka Marta; Wprowadził: Ciara WitoldPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont parkingu wraz z obniżeniem krawężników i dostosowaniem wjazdów w ul. Generalskiej oraz ul. Kuklińskiego z wykorzystaniem płyt MON będących własnością miasta Otwocka"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-04

Dodanie; Data: 2016-10-27 20:53:33; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Ciara WitoldPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych, drogowych obiektów mostowych oraz aktualizacja komputerowej bazy danych ewidencji dróg zlokalizowanych na terenie Miasta Otwocka"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-03

Dodanie; Data: 2016-10-26 20:48:48; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Ciara WitoldZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót określonych w wykazie

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-02

Dodanie; Data: 2016-10-26 20:39:13; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Ciara WitoldZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku".

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-11-07

Dodanie; Data: 2016-10-25 20:34:25; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Ciara WitoldPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont parkingu wraz z obniżeniem krawężników i dostosowaniem wjazdów w ul. Generalskiej oraz ul. Kuklińskiego z wykorzystaniem płyt MON będących własnością miasta Otwocka"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-27

Dodanie; Data: 2016-10-24 21:43:30; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Ciara WitoldPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont chodnika w ul. Batorego w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-28

Aktualizacja; Data: 2016-10-25 20:17:13; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Ciara WitoldPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont parkingu i naprawa odwodnienia przy ul. Kopernika"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-27

Dodanie; Data: 2016-10-24 21:38:12; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Ciara WitoldPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa znaku drogowego aktywnego D6 z zasilaniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego" - roboty towarzyszące

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-28

Dodanie; Data: 2016-10-24 21:34:15; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Ciara WitoldPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa znaku drogowego aktywnego D6 z zasilaniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego" - stała organizacja ruchu

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-28

Dodanie; Data: 2016-10-24 21:31:09; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Ciara WitoldPrezydent Miasta Otwocka,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie : dostawa i montaż toalety publicznej wraz z budową niezbędnych przyłączy na dz. ew. 18 obr.139 (po dawnej zieleni miejskiej)

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-28

Dodanie; Data: 2016-10-24 20:53:06; Osoba odpowiedzialna: Gościcki Krzysztof; Wprowadził: Ciara WitoldWybór najkorzystniejszej oferty cenowej na zadanie,  Budowa placu zabaw na osiedlu Czaplickiego w ramach zadania budżetowego pn., "projekt i budowa placu zabaw przy os. Czaplickiego"

  

Dodanie; Data: 2016-10-21 14:24:33; Osoba odpowiedzialna: Mordecka Marta; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty cenowej na zadanie,  Opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Otwocka.

  

Dodanie; Data: 2016-10-20 13:27:06; Osoba odpowiedzialna: Salamończyk Elżbieta; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Roboty dla ZGM

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-24

Dodanie; Data: 2016-10-19 14:47:15; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Program Funkcjonalno Użytkowy dla projektowanego zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej "

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-24

Dodanie; Data: 2016-10-17 15:48:18; Osoba odpowiedzialna: Gościcki Krzysztof; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont parkingu wraz z obniżeniem krawężników i dostosowaniem wjazdów w ul. Generalskiej oraz ul. Kuklińskiego z wykorzystaniem płyt MON będących własnością miasta Otwocka"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-18

Dodanie; Data: 2016-10-13 15:31:16; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa znaku drogowego aktywnego D6 z zasilaniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-18

Dodanie; Data: 2016-10-13 15:30:28; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa znaku drogowego aktywnego D6 z zasilaniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2018-10-18

Dodanie; Data: 2016-10-13 15:29:12; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont chodnika w ul. Batorego w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-18

Dodanie; Data: 2016-10-13 15:27:48; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa ulic z płyt betonowych na os. Jabłonna Wschodnia w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-18

Dodanie; Data: 2016-10-13 15:26:35; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie: pt: Budowa placu zabaw na osiedlu Czaplickiego w ramach zadania budżetowego pn., "projekt i budowa placu zabaw przy os. Czaplickiego"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-20

Dodanie; Data: 2016-10-13 11:25:49; Osoba odpowiedzialna: Mordecka Marta; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Roboty dla ZGM

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-17

Dodanie; Data: 2016-10-12 15:50:12; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  Zapytanie ofertowe: przedmiotem zamówienia jest opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Otwocka.

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-17

Dodanie; Data: 2016-10-07 14:39:29; Osoba odpowiedzialna: Salamończyk Elżbieta; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na dostawę 7 komputerów wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym wraz z dostawą do siedziby zamawiającego

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-14

Aktualizacja; Data: 2016-10-10 12:58:35; Osoba odpowiedzialna: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Sporządzenie specjalistycznej opinii urbanistycznej w zakresie stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr ew.: 1, 2, 3, 4, 6/1, 9, 10, 11 obr. 198, oraz dz. nr 23 obr. 197 w Otwocku z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego dla terenu przewidzianego pod w/w inwestycję."

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-20

Aktualizacja; Data: 2016-10-07 11:28:53; Osoba odpowiedzialna: Szymańska Marta; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty cenowej na zadanie,  "Nasadzenia zastępcze w pasie drogowym ul. Narutowicza w Otwocku"

  

Dodanie; Data: 2016-10-06 15:51:05; Osoba odpowiedzialna: Jobda Elżbieta; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Roboty dla ZGM

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-10

Dodanie; Data: 2016-10-06 14:48:34; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w ul. Słowackiego w Otwocku na wysokości nr 45."

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-12

Dodanie; Data: 2016-10-06 12:26:33; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie projektu budowy monitoringu na kompleksie sportowym w SP Nr 5."

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-12

Dodanie; Data: 2016-10-06 12:25:36; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Roboty dla ZGM

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-12

Dodanie; Data: 2016-10-06 12:23:12; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie "Analiza badań w ramach Monitoringu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Warsztatowej w Otwocku w 2016r. "

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-14

Dodanie; Data: 2016-10-05 13:32:03; Osoba odpowiedzialna: Mazek Elżbieta; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa znaku drogowego aktywnego D6 z zasilaniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-10

Dodanie; Data: 2016-10-04 14:07:26; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa znaku drogowego aktywnego D6 z zasilaniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-10

Dodanie; Data: 2016-10-04 14:06:17; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn., "projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-11

Aktualizacja; Data: 2016-10-05 09:48:48; Osoba odpowiedzialna: Mordecka Marta; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont parkingu wraz z obniżeniem krawężników i dostosowaniem wjazdów w ul. Generalskiej oraz ul. Kuklińskiego z wykorzystaniem płyt MON będących własnością miasta Otwocka"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-10

Dodanie; Data: 2016-10-03 14:10:37; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa ulic z płyt betonowych na os. Jabłonna Wschodnia w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-10

Dodanie; Data: 2016-10-03 14:09:14; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont chodnika w ul. Batorego w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-10

Dodanie; Data: 2016-10-03 12:53:47; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Roboty dla ZGM

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-03

Dodanie; Data: 2016-09-29 14:57:50; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie: pt: Budowa placu zabaw na osiedlu Czaplickiego w ramach zadania budżetowego pn., "projekt i budowa placu zabaw przy os. Czaplickiego"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-04

Dodanie; Data: 2016-09-28 09:58:31; Osoba odpowiedzialna: Mordecka Marta; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Nasadzenia zastępcze w pasie drogowym ul. Narutowicza w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-10-05

Dodanie; Data: 2016-09-23 15:34:41; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Roboty dla ZGM

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-26

Dodanie; Data: 2016-09-22 13:00:11; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataWybór najkorzystniejszej oferty cenowej na zadanie,  "Wycinka drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego ul. Generalskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kuklińskiego do projektowanego skrzyżowania z ul. Danuty"

  

Dodanie; Data: 2016-09-22 08:59:13; Osoba odpowiedzialna: Mazek Kamil; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont chodników i krawężników na skwerze Lennestadt"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-27

Dodanie; Data: 2016-09-20 13:18:17; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Przebudowa pasa drogi gminnej ul. Wroniej w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-23

Dodanie; Data: 2016-09-19 10:19:37; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa ulic z płyt betonowych na os. Jabłonna Wschodnia w Otwocku"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-23

Dodanie; Data: 2016-09-19 10:16:47; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie: "zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr.139 (po dawnej zieleni miejskiej) "

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-26

Aktualizacja; Data: 2016-09-22 13:01:27; Osoba odpowiedzialna: Gościcki Krzysztof; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wycinka drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego ul. Generalskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kuklińskiego do projektowanego skrzyżowania z ul. Danuty"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-21

Dodanie; Data: 2016-09-15 15:48:18; Osoba odpowiedzialna: Mazek Kamil; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie remontu ogrodzenia terenu Urzędu Miasta Otwocka."

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-23

Dodanie; Data: 2016-09-15 13:48:39; Osoba odpowiedzialna: Cyra Krzysztof; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie projektu przebudowy linii nN 0,4kV wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Matejki w Otwocku."

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-21

Dodanie; Data: 2016-09-15 13:20:55; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Wykonanie projektu przebudowy linii nN 0,4kV wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Sosnowej w Otwocku."

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-21

Dodanie; Data: 2016-09-15 13:19:12; Osoba odpowiedzialna: Lesicki Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Roboty dla ZGM

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-19

Dodanie; Data: 2016-09-15 13:13:48; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa znaku drogowego aktywnego D6 z zasilaniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-21

Dodanie; Data: 2016-09-14 14:19:19; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont chodników i krawężników w ul. Batorego na odc. od skrzyżowania z ul. Karczewską do wjazdu do PCZ w Otwocku "

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-21

Dodanie; Data: 2016-09-14 14:17:02; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie: "zagospodarowanie terenu dz. ew. 18 obr.139 (po dawnej zieleni miejskiej) "

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-16

Dodanie; Data: 2016-09-13 09:33:16; Osoba odpowiedzialna: Gościcki Krzysztof; Wprowadził: Nowak MałgorzataPrezydent Miasta Otwocka,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont chodników w ul. Reymonta na odc. od ul. Samorządowej do dz. nr 5/1 w obr. 93"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-20

Dodanie; Data: 2016-09-12 17:26:55; Osoba odpowiedzialna: Piłka Michał; Wprowadził: Ciara WitoldGmina Otwock,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Budowa wjazdów w ul. Sołeckiej oraz utwardzenie działki ew. 156/9 obr. 16 płytami eko wraz z odwodnieniem"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-14

Dodanie; Data: 2016-09-09 09:09:07; Osoba odpowiedzialna: Drzazga Grzegorz; Wprowadził: Nowak MałgorzataGmina Otwock,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Utwardzenie pobocza w ul. Sikorskiego"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-14

Dodanie; Data: 2016-09-09 09:06:51; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataGmina Otwock,  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Remont chodników do nieruchomości pod adresami: Zaciszna 11, Adama Mickiewicza 23, Mazowiecka 11"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-14

Dodanie; Data: 2016-09-09 09:04:56; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataZarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  Roboty dla ZGM

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-12

Dodanie; Data: 2016-09-08 14:15:23; Osoba odpowiedzialna: Komorowski Dominik; Wprowadził: Nowak MałgorzataGmina Otwock,  zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: "Utwardzenie ul. Tolińskiej i ul. Teklińskiej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka"

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-16

Dodanie; Data: 2016-09-08 11:56:41; Osoba odpowiedzialna: Witkowski Sebastian; Wprowadził: Nowak MałgorzataGmina Otwock,  zaprasza do złożenia oferty na dostawę przezroczystych urn wyborczych

Do pobrania

Termin składania ofert:  2016-09-14

Dodanie; Data: 2016-08-31 10:39:34; Osoba odpowiedzialna: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak Małgorzatawww.otwock.pl