Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Informacje o zgromadzeniach

USTAWA
z dnia 24 lipca 2015 r.
Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015 poz.1485)

Art. 7.

 1. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomoœć dotarła do organu nie wczeœniej niż na 30 dni i nie póŸniej niż na 6 dni przed planowanš datš zgromadzenia.
 2. Jeżeli zgromadzenie jest organizowane na terenie więcej niż jednej gminy, w każdej z gmin prowadzi się odrębne postępowanie.
 3. Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

 

ZGROMADZENIA:

2016-12-03 Happening - "MIASTO NAD PRZEPAŚCIĄ", społeczna debata i poinformowanie mieszkańców o problemie budowy galerii w centrum miasta.

 • Data: 03.12.2016 r.
 • Godzina: 14:00 - 16:30 (2,5h)
 • Miejsce: skwer i chodnik obok ronda Sybiraków w Otwocku przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawy i Staszica.
Dodanie; Data: 2016-11-28 11:53:41; Informację wytworzył: Gańko Włodzimierz; Wprowadził: Nowak Małgorzata

2016-11-26 Społeczny protest przeciwko uciążliwościom związanym z funkcjonowaniem składowiska odpadów w Otwocku-Świerku.

 • Data: 26.11.2016 r.
 • Godzina: 11:00 - 15:00
 • Miejsce: dworzec PKP w Otwocku, następnie przemarsz ulicami Orla, Świderska, Andriollego, Powstańców Warszawy, Staszica, Wawerska, Andriollego, Hoża, Przewoska, Batorego, Matejki, Andriollego, Powstańców Warszawy, Orla, PKP Otwock.
Dodanie; Data: 2016-11-21 11:41:53; Informację wytworzył: Gańko Włodzimierz; Wprowadził: Nowak Małgorzata

2016-09-04 Społeczny protest przeciwko uciążliwościom związanym z funkcjonowaniem składowiska odpadów w Otwocku - Świerku

 • Data: 04.09.2016r.
 • Godzina: 11:00 - 15:00
 • Miejsce: dworzec PKP w Otwocku, następnie przemarsz ulicami Orla, Świderska, Andriollego, Sportowa.
Aktualizacja; Data: 2016-08-30 13:08:13; Informację wytworzył: Gańko Włodzimierz; Wprowadził: Nowak Małgorzata

2016-08-19 Marsz pamięci w 74. rocznicę zagłady otwockich Żydów.

 • Data: 19.08.2016r.
 • Godzina: 19:00 - 20:30
 • Miejsce: rozpoczęcie na bocznicy kolejowej, następnie milczący przemarsz przez tory kolejowe i ulicami Warszawską, Dłuskiego, Reymonta do miejsca pamięci otwockich Żydów.
Dodanie; Data: 2016-08-05 13:07:17; Informację wytworzył: Szymańska Alicja; Wprowadził: Nowak Małgorzata

2016-06-04 Uroczysty przemarsz uczestników obchodów XXI rocznicy Bractwa Strzelców Kurkowych "Lechity"

 • Data: 04.06.2016 r.
 • Godzina: 10:00 - 12:00
 • Miejsce: przemarsz ulicami Kościelna, Warszawska, Orla, Andriollego, Filipowicza, skwer przed L.O. im. K.I. Gałczyńskiego
Dodanie; Data: 2016-05-30 14:11:35; Informację wytworzył: Szymańska Alicja; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Strona: 1 2    >>>  

www.otwock.pl