Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Programy zdrowotne

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych w dniu 15 kwietnia 2016 r. na realizację w 2016 roku programów zdrowotnych.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2016-06-17 12:37:19; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 4 listopada 2015 r..

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2015-11-25 15:41:06; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych w dniu 15 maja 2015 r. na : realizację w 2015 roku programów zdrowotnych.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2015-06-24 10:09:15; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 2 września 2014 r. na : realizację w 2014 roku programów zdrowotnych.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2014-10-06 17:20:32; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 14 sierpnia 2014 r. na : realizację w 2014 roku programu zdrowotnego, którego celem był wybór realizatorów zdrowotnego programu edukacyjnego z zakresu zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia na 2014 rok.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2014-09-16 09:06:15; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku programu zdrowotnego, którego celem był wybór realizatorów Zdrowotnego programu edukacyjnego z zakresu zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia na 2014 rok.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2014-08-14 12:48:19; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku programów zdrowotnych.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2014-08-14 11:29:23; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Programy zdrowotne realizowane w 2014 r. przez Miasto Otwock

Od 30 lipca br. dzieci zamieszkałe na terenie Otwocka z tzw. grupy podwyższonego ryzyka zdrowotnego będą szczepione przeciwko pneumokokom. Od września br. w otwockich publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach rozpocznie się realizacja zdrowotnego programu edukacyjnego z zakresu zapobiegania otyłości. Szczepienia oraz programy finansuje Miasto Otwock.


Darmowe szczepionki przeciwko pneumokokom, czyli bakteriom wywołującym m.in. groźną dla życia sepsę, otrzymają dzieci w wieku 3-ech (ur. w 2011 r.) oraz 4-ech (ur. w 2010r.) lat, które nie skorzystały z programu w roku ubiegłym. Tego rodzaju akcje bezpłatnych szczepień prowadzone są w Otwocku od kilku lat. W tym roku zdrowotny program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom obejmie120 dzieci. Na szczepienia te w budżecie Miasta Otwocka zabezpieczono 30 tys. zł.


Szczepienia realizują:

 1. Rodzinne Centrum Zdrowia
  05-402 Otwock-Świder
  ul. Grunwaldzka 13

  Połączenia dla tel. stacjonarnych: (22) 710 18 01 (88)
  Połączenia dla tel. komórkowych: (22) 710 18 02
  fax: (22) 710 18 24
  czynne w godz. 7.30 - 19.30
  w soboty w godz. 9.00 - 13.00
   
 2. "CENTRUM" Przychodnia Medycyny Rodzinnej
  05-400 Otwock
  ul. Andriollego 36/38

  tel: (22) 719 45 49
  fax: (22) 719 53 50
  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 19.00


Od września br. w otwockich publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach będzie realizowany zdrowotny program edukacyjny z zakresu zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży między 6-ym a 16-tym rokiem życia. Jego celem jest zwiększenie świadomości zdrowotnej uczniów oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Na realizację programu, z którego skorzysta ponad 3 900 uczniów, zabezpieczono w budżecie Miasta Otwocka 60 tys. zł.

W 2014 r. Miasto sfinansuje ponadto zdrowotny program edukacyjny w zakresie profilaktyki próchnicy oraz wad zgryzu u 200 dzieci w wieku 6 i 7 lat, a także zdrowotny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie, który obejmuje 667 osób powyżej 65 roku życia. Na realizację pierwszego z tych programów zabezpieczono 10 tys. zł, drugiego 20 tys. zł.

Aktualizacja; Data: 2014-08-01 09:26:04; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Programy zdrowotne zrealizowane w 2013 r.


Program szczepień profilaktycznych dzieci wieku 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom

Programem realizowanym od kwietnia do grudnia objęto 60 dzieci z terenu Otwocka. Celem była poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez obniżenie liczby zachorowań na choroby wywołane przez pneumokoki. Koszt realizacji programu 30 000 zł. Realizatorzy - "Primo" Spółka z. o. o. Rodzinne Centrum Zdrowia oraz Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Centrum".


Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie:

Programem realizowanym od września do grudnia objęto 666 osób z Otwocka. Celem była poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez obniżenie liczby zachorowań na grypę. Koszt realizacji programu 19 980 zł. Realizatorzy - "Primo" Spółka z. o. o. Rodzinne Centrum Zdrowia oraz Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Centrum".


Edukacyjny program zdrowotny w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia z terenu Gminy Otwock:

Programem realizowanym od maja do grudnia objęto 3 341 osób z Otwocka. Celem było poszerzenie wiedzy na temat zasad zapobiegania próchnicy wśród uczniów otwockich szkół. Koszt realizacji programu 60 000 zł. Realizatorzy - "Primo" Spółka z. o. o. Rodzinne Centrum Zdrowia, Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Centrum" oraz . Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.


Realizowane przez Miasto Otwocka programy zdrowotne otrzymały pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Dodanie; Data: 2014-03-04 09:05:18; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z obszarów zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2013-05-22 13:16:44; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Programy zdrowotne realizowane przez Miasto Otwock w 2013 r.

1. Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku lat 3 i 4, przeciwko pneumokokom


Program będzie realizowany od maja do 16 grudnia 2013 r. lub do wyczerpania środków.
Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Otwocka na 2013 r. - 30 000,00 zł


Pneumokoki to bakterie należące do najczęstszych przyczyn poważnych zakażeń bakteryjnych u dzieci. Często osiedlają się w gardle lub nosie, nie wywołując objawów choroby u zdrowych dzieci (tzw. nosicielstwo, zwłaszcza u dzieci uczęszczających do żłobka lub przedszkola).

Nosiciele (także osoby dorosłe) mogą jednak stanowić źródło zakażenia dla innych osób wrażliwych na zachorowanie, a w pewnych sytuacjach także sami chorują.

Pneumokoki najczęściej wywołują zapalenia górnych dróg oddechowych (ostre zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok przynosowych), ale u niektórych dzieci i osób dorosłych mogą powodować ciężkie, zagrażające życiu zakażenia inwazyjne (bakterie przełamują bariery ochronne i przedostają się do krwi), do których należą:

 • sepsa - uogólnione zakażenie z ciężkimi objawami ze strony wielu narządów,
 • zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych,
 • zapalenie płuc, zapalenie stawów,
 • inne zakażenia (np. wewnątrzbrzuszne).

Adresatami programu są dzieci urodzone w 2010 r. oraz dzieci z rocznika 2009 pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby do końca lipca 2013 r. zamieszkałe na terenie Otwocka. W ramach programu zostaną przeprowadzone darmowe szczepienia przeciw pneumokokom poprzedzone wywiadem oraz badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia.

Szczepienie jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zakażeniom, wywoływanym przez pneumokoki. Chroni praktycznie w 100%, eliminując zakażenia wywołane przez te szczepy bakterii, które zawiera szczepionka. Nienabycie odporności po zaszczepieniu malucha zdarza się niezwykle rzadko. Składnikiem szczepionki, rozwijającym odporność na pneumokoki, są wielocukry otoczkowe - Streptococcus pneumoniae.

W 2013 roku realizatorami programu są:
 

 1. "PRIMO"
  Rodzinne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 13
  05-402 Otwock
  tel. (22) 710 18 01 fax. (22) 710 18 24
  www.rcz.com.pl
   
 2. Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Centrum"
  ul. Andriollego 36/38
  05-400 Otwock
  tel. (22) 719 45 49 fax. (22) 719 53 50
  www.przychodniacentrum.pl

Wszystkie dzieci kwalifikujące się do programu mogą być zaszczepione w ww. placówkach, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia są zadeklarowane.


2. Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie.


Program będzie realizowany od września do 16 grudnia 2013 r. lub do wyczerpania środków.
Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Otwocka na 2013 r. - 20 000,00 zł


Grypa jest chorobą, która ze względu na możliwe powikłania, może wymagać hospitalizacji, pozostawić zdrowotne konsekwencje do końca życia, a nawet zakończyć się zgonem. Szczepienia przeciwko grypie zapobiegają zachorowaniom u 70-90% zdrowych osób powyżej 65 roku życia, a także powikłaniom pogrypowym.

Bezpłatną szczepionkę przeciw grypie poprzedzoną wywiadem oraz badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia mogą otrzymać osoby powyżej 65 roku życia, zamieszkałe na terenie gminy Otwock

Program będzie realizowany od września do grudnia 2013 r. lub do wyczerpania przyznanych środków przez:

 1. "PRIMO"
  Rodzinne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 13
  05-402 Otwock
  tel. (22) 710 18 01 fax. (22) 710 18 24
  www.rcz.com.pl
   
 2. Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Centrum"
  ul. Andriollego 36/38
  05-400 Otwock
  tel. (22) 719 45 49 fax. (22) 719 53 50
  www.przychodniacentrum.pl

Wszystkie osoby kwalifikujące się do programu mogą być zaszczepione w ww. placówkach, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia są zadeklarowane.


3. Program zdrowotny w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia.


Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, których organem założycielskim jest gmina Otwock i będzie realizowany w trakcie trwania roku szkolnego od kwietnia do 16 grudnia 2013 r.
Środki zabezpieczone w budżecie Miasta Otwocka na 2013 r. - 60 000,00 zł


Próchnica to choroba zębów, która szybko i skutecznie je niszczy. Przyczyna próchnicy to najczęściej brak higieny jamy ustnej. Dlatego też profilaktyka próchnicy zębów powinna obejmować działania edukacyjne, których celem jest przede wszystkim wykształcenie nawyku mycia zębów po każdym posiłku lub co najmniej dwa razy dziennie oraz regularne wizyty u stomatologa. Zapobieganie próchnicy to przeciwdziałanie chorobom związanym nie tylko z jamą ustną.

Próchnica to choroba zmineralizowanych cząstek zęba, spowodowana działaniem na powierzchnię zęba kwasów wytwarzanych przez bakterie obecne w płytce nazębnej. Proces próchnicowy powstaje w wyniku zaburzenia równowagi pomiędzy mineralizacją a jego demineralizacją (utratą struktur zęba). Najczęstsze czynniki, które biorą udział w procesie powstawania próchnicy u dorosłych to:

 • bakterie obecne w płytce nazębnej,
 • węglowodany, czyli cukry zawarte w pokarmie,
 • podatność tkanek zęba na odwapnienie związane z niedostateczną mineralizacją,
 • skład śliny, jej ilość i zdolność do odkwaszania zawartości jamy ustnej,
 • czas oddziaływania wymienionych czynników na tkankę zęba (im dłużej, tym większe uszkodzenia).

Program ma na celu ograniczenie występowania próchnicy, chorób przyzębia i zapobieganie urazom zębów u dzieci, a jego realizatorami są:

 1. "PRIMO"
  Rodzinne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 13
  05-402 Otwock
  tel. (22) 710 18 01 fax. (22) 710 18 24
  www.rcz.com.pl
   
 2. Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Centrum"
  ul. Andriollego 36/38
  05-400 Otwock
  tel. (22) 719 45 49 fax. (22) 719 53 50
  www.przychodniacentrum.pl
   
 3. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Batorego 44
  05-400 Otwock
  tel. (22) 778 26 00 fax. (22) 778 26 02
  www.szpital-otwock.med.pl

 

Aktualizacja; Data: 2013-05-21 08:15:09; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z obszarów zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2013-04-23 11:45:23; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl