Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Rejestry

Rejestr

Rejestr działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dodanie; Data: 2017-01-12 11:56:02; Informację wytworzył: Kostecka Magdalena; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Rejestr petycji do Prezydenta Miasta Otwocka 2016

Petycje do Prezydenta Miasta

więcej >>>

Aktualizacja; Data: 2016-12-23 12:02:36; Informację wytworzył: Nowak Małgorzata Magdalena; Wprowadził: Ciara Witold

Rejestr

Lista punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie miasta Otwocka

Aktualizacja; Data: 2017-03-16 14:33:55; Informację wytworzył: Wieteska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Rejestr petycji do Prezydenta Miasta Otwocka 2015

Petycje do Prezydenta Miasta

więcej >>>

Aktualizacja; Data: 2016-01-04 15:39:27; Informację wytworzył: Dąbkowska Anna; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Rejestr

CENTRALNY REJESTR UMÓW URZĘDU MIASTA OTWOCKA

Aktualizacja; Data: 2017-05-10 10:38:20; Informację wytworzył: Lech Iwona; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Strona: 1 2  3    >>>  

www.otwock.pl