Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  1%

WSPIERAJMY LOKALNE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO


Każdego roku 1% swojego podatku możemy przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego. Urząd Miasta Otwocka zachęca do wsparcia organizacji, które realizują zadania na rzecz naszego Miasta.

Przy corocznym rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym możemy wesprzeć finansowo wybraną organizację pożytku publicznego (OPP). Sami decydujemy o tym, z kim chcemy się podzielić 1% swojego podatku. Wystarczy na swoim zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS organizacji, której chcemy pomóc.

1 proc. to jedyna część podatku, o której sami decydujemy. Tylko od nas zależy, gdzie trafi. Przekazując 1% na rzecz OPP działających na terenie naszego Miasta, możemy przyczynić się do rozwoju społeczności lokalnej.

Warto pomagać solidnym i sprawdzonym organizacjom, które działają na terenie Otwocka, pomagając rozwiązywać codzienne problemy, które nierzadko dotykają Nas samych. To właśnie lokalne organizacje najlepiej znają potrzeby mieszkańców.

Zachęcamy więc do wspierania rodzimych organizacji pożytku publicznego.


Jak przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego?


Krok 1:

Najważniejszą decyzją przy przekazaniu 1% podatku jest wybór organizacji, której podarujemy część naszego podatku dochodowego oraz zapamiętanie jej numeru KRS. Szczegółowe informacje na temat działalności poszczególnych organizacji pożytku publicznego są dostępne w zakładce "Mapa aktywności organizacji pozarządowych". Nie wszystkie organizacje pozarządowe, znajdujące się na mapie aktywności posiadają status prawny organizacji pożytku publicznego.

Wykaz organizacji, działających na terenie Otwocka, uprawnionych do otrzymywania 1% zamieszczony został poniżej.


Krok 2:

Odnajdujemy na druku wypełnianego zeznania podatkowego (PIT) odpowiednią rubrykę, jednocześnie zapoznając się z zasadami, na jakich możemy przekazać 1%.

W przypadku formularza:

  1. PIT 28 - jesteś podatnikiem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pamiętaj! Masz czas na zadeklarowanie przekazania 1% podatku tylko do 31.01.2011;
  2. PIT 36 - jesteś przedsiębiorcą lub osobą płacącą podatek od najmu. Możesz przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego;
  3. PIT 36L - jesteś podatnikiem podatku liniowego. W rozliczeniu za 2010 rok po raz drugi masz możliwość odpisania 1% podatku;
  4. PIT 37 - małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą odliczyć 1% od łącznego podatku męża i żony;
  5. PIT 38 - jesteś podatnikiem uzyskującym dochody kapitałowe, w tym z giełdy. Możesz przekazać 1% podatku tylko wtedy, gdy w zeznaniu wykażesz dochód;
  6. PIT 37 - jesteś emerytem lub rencistą chcącym przekazać 1%. Do 30.04.2011 r. możesz złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe na druku PIT-37, w którym wykazujesz dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS formularzem PIT 40A/11A oraz wypełniasz część H druku, co oznacza że deklarujesz złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.


Krok 3:

Wpisujemy numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego do odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym (PIT). Wystarczy jedynie wpisać numer KRS danej organizacji. Podatnik przekazujący 1% ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) organizacji pożytku publicznego, ale nie musi tego robić. Informację w naszym imieniu przekazuje urząd skarbowy. Następnie składamy PIT we właściwym urzędzie skarbowym, który za nas przekazuje 1% na konto wskazanej organizacji pożytku publicznego.

Sam zdecyduj! Przekaż 1% i pomóż realizować działania organizacji pożytku publicznego.


Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, dla których możesz przekazać 1% podatku.

Aktualizacja; Data: 2012-01-26 15:30:02; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl