Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert
Prezydent Miasta Otwocka,  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Otwocku w 2017 roku.

Do pobrania:

Termin składania ofert:  2017-05-31

Dodanie; Data: 2017-05-09 13:56:14; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata 

Do pobrania:

Protokoły z posiedzeń Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert :

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 21 kwietnia 2017 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2017-05-09 13:54:24; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 30 marca 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 30 marca 2017 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2017-04-21 12:28:18; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 23 lutego 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 23 lutego 2017 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert.

Do pobrania:

Aktualizacja; Data: 2017-03-15 10:44:27; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 16 lutego 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 16 lutego 2017 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2017-02-27 09:01:41; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 16 stycznia 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 16 stycznia 2017 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2017-02-01 12:23:12; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 17 listopada 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 17 listopada 2016 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2016-11-21 15:38:21; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 13 października 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 13 października 2016 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2016-10-17 14:05:22; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert.

Do pobrania:

Aktualizacja; Data: 2016-08-12 12:16:16; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 16 maja 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 16 maja 2016 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2016-05-31 13:15:35; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 03 marca 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 03 marca 2016 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2016-03-04 14:13:46; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 14 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 14 stycznia 2016 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2016-01-25 15:36:18; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 15 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 15 stycznia 2016 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2016-01-21 08:12:00; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 2 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 2 lipca 2015 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2015-07-09 12:42:28; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 10 czerwca 2015 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2015-06-19 15:02:11; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 15 maja 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 15 maja 2015 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2015-05-28 15:15:12; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 16 kwietnia 2015 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2015-04-20 17:27:22; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert

Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert z zakresu "Ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi w Otwocku w 2015 roku, którego zadania szczegółowe obejmowały profilaktykę poprzez sport w 2015 roku.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dnia 12 marca 2015 r., oferty należało składać w terminie do dnia 1 kwietnia 2015 r. Na zadania z zakresu profilaktyka poprzez sport nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym Prezydent Miasta Otwocka unieważnia w/w konkurs.

Dodanie; Data: 2015-04-20 17:25:57; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 11 marca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 11 marca 2015 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2015-03-12 15:44:05; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 4 marca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 4 marca 2015 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2015-03-08 11:56:24; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 9 stycznia 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 9 stycznia 2015 r. ds.. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2015-01-19 13:26:38; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 26 sierpnia 2014 r. ds.. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2014-09-02 15:39:00; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 25 lipca 2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 25 lipca 2014 r. ds.. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2014-07-31 08:45:01; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 8 lipca 2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 8 lipca 2014 r. ds.. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2014-07-17 10:35:58; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 9 czerwca 2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 9 czerwca 2014 r. ds.. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2014-07-17 10:33:16; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 30 kwietnia 2014 r. ds.. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2014-05-06 11:42:08; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 24 marca 2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 24 marca 2014 r. ds.. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2014-04-18 20:12:27; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 10 lutego 2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 10 lutego 2014 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert. Oferty złożone na realizację zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej w Otwocku w 2014 roku.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2014-02-18 12:28:33; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 10 stycznia 2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 10 stycznia 2014 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2014-01-28 14:35:31; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 30 sierpnia 2013 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2013-09-02 11:57:37; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 8 sierpnia 2013 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2013-08-09 11:14:48; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 19 lipca 2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 19 lipca 2013 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2013-07-22 16:41:58; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 19 czerwca 2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 19 czerwca 2013 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2013-06-28 10:34:28; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 10 maja 2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 10 maja 2013 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na zadania gminy z zakresu Ochrony zdrowia w Otwocku w 2013 roku.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2013-05-15 15:32:38; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 17 kwietnia 2013 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2013-04-25 09:13:21; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 4 kwietnia 2013 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na zadania gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Otwocku w 2013 roku.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2013-04-24 11:13:30; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 27 lutego 2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 27 lutego 2013 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na zadania gminy: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Otwocku w 2013 roku.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2013-03-07 09:38:36; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 30 listopada 2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 30 listopada 2012 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na zadania gminy: z zakresu popularyzacji, rozwoju i upowszechniania turystyki.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2012-12-31 13:04:11; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Protokól z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 6 sierpnia 2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 6 sierpnia 2012 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na zadania gminy: z zakresu popularyzacji, rozwoju i upowszechniania turystyki.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2012-08-14 11:18:47; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokól z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 28 czerwca 2012r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 28 czerwca 2012 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na zadania gminy:

 1. z zakresu popularyzacji, rozwoju i upowszechniania turystyki:

  oraz
 2. z zakresu popularyzacji, rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, w tym sportu i rekreacji,
  ogłoszonego dnia 1 czerwca 2012 r.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2012-06-29 14:27:08; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 16 maj 2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 16 maja 2012 r. ds. opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na zadania gminy:

 1. z zakresu ochrony zdrowia ogłoszonego dnia 24 kwietnia 2012 r., obejmujące, zorganizowanie i przeprowadzenie 7- dniowego profilaktycznego wyjazdu szkoleniowego dla 20-osobowej grupy wolontariuszy z terenu Otwocka

  oraz
 2. z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnianiu kultury fizycznej, ogłoszonego dnia 6 kwietnia 2012 r.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2012-05-22 15:17:16; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 11 kwietnia o 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu Ochrony zdrowia, ogłoszonego dnia 15 marca 2012 r.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2012-05-07 13:13:56; Osoba odpowiedzialna: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokoły z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadania własnego miasta Otwock z zakresu zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

 • Przedmiot konkursu: Wybór Programu i Realizatora Programu zdrowotnego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których organem założycielskim jest Gmina Otwock, o tytule: "Zdrowy styl odżywiania się - program edukacji żywieniowej w Gminie Otwock w 2012 r." (protokół do pobrania)
   
 • Przedmiot konkursu: Wybór Programu i Realizatora profilaktycznego Programu zdrowotnego dla dzieci urodzonych w 2009 r. oraz w 2008 r. i mieszkających na terenie Gminy Otwock, o tytule: "Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku lat 3 i 4, przeciwko pneumokokom." (protokół do pobrania)
   
 • Przedmiot konkursu: Wybór Programu i Realizatora profilaktycznego Programu zdrowotnego dla osób po 65 r. życia, (urodzonych w 1947 r. i wcześniej) i mieszkających na terenie Gminy Otwock, o tytule: "Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie." (protokół do pobrania)
Dodanie; Data: 2012-04-18 10:12:52; Osoba odpowiedzialna: Gągała Maciej; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej, ogłoszonego dnia 9 marca 2012 r.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2012-04-04 11:25:53; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej ogłoszonego dnia 14 lutego 2012 r.

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2012-03-16 12:21:31; Osoba odpowiedzialna: Woźniak Marta; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Protokół z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu Ochrony zdrowia

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2012-03-09 14:34:38; Osoba odpowiedzialna: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata


www.otwock.pl