Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego


Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 20, 181, 182, 183 i 185 oraz części działek nr 162, 163, 168, 169, 177 i 187 w obrębie 259 i części działek nr 82/1, 83/1 i 84/1 w obrębie 99 - 100 w Otwocku.
  Mazow.2007.193.5407 uchw. 2007.02.13 
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obrębów 118 i 119 w Otwocku.
  Mazow.2007.33.678 uchw. 2006.09.26
  ( treść uchwały do pobrania) , ( załącznik do pobrania)
   
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb 140 w Otwocku.
  Mazow.2007.33.677 uchw. 2006.09.26
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działki nr 18 w obrębie 139 w Otwocku.
  Mazow.2006.57.1818 uchw. 2005.11.29
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Świderska" w Otwocku.
  Mazow.2005.249.8152 uchw. 2005.09.13
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obszar osiedla "Kochanowskiego" w Otwocku.
  Mazow.2005.165.5250 uchw. 2005.04.29
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 7. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ulicami Pułaskiego, Poniatowskiego, 3-ego Maja, Partyzantów w obrębie 143 w Otwocku.
  Mazow.2005.113.3285 uchw. 2005.03.01
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 8. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ograniczony ulicami Narutowicza, Kubusia Puchatka, Szwoleżerów, Syrokomli, północno-zachodnią granicą działki nr 78 i północno - wschodnią granicą działki nr 53 w obrębie 82 w Otwocku.
  Mazow.2004.289.7856 uchw. 2004.10.12
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 9. Zatwierdzenie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, obejmującego teren pomiędzy ulicami Andriollego, Partyzantów i 3-go Maja, Placem Wolności, wschodnią Granicą działek nr 7 i 8 w obr. 149, ul. Chłopickiego, północno-wschodnią granicą działki nr 28 w obr. 149, ul. Czackiego, północno-wschodnią granicą działek nr 15 i 16 w obr. 149 i ul. Narutowicza w Otwocku.
  Mazow.2004.242.6523 uchw. 2004.06.29
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 10. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki 17/1, 18/2 i 35 w obr. 137 przy ul. Karczewskiej w Otwocku.
  Mazow.2004.87.2153 uchw. 2004.02.24
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 11. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren pomiędzy ulicami: Goldflama, Słowackiego, Samorządową, przedłużeniem ul. Kościuszki, Dłuskiego i ul. Reymonta w Otwocku.
  Mazow.2004.47.1303 uchw. 2003.12.23
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren osiedla "Wioska Szwajcarska" w Otwocku.
  Mazow.2004.47.1302 uchw. 2003.12.23
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kresy Południowe - część A" w Otwocku.
  Mazow.2003.319.10201 uchw. 2003.10.28
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 14. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z Centrum, biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy wschód - Etap II, część "B" obejmująca kwartały: IX, X, BXI, BXII, BXIII, AXIV, BXV.
  Mazow.2003.243.6390 uchw. 2003.07.01
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki nr 71/5 i 71/6 w obrębie 3 w Otwocku.
  Mazow.2003.185.4649 uchw. 2003.04.29
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 16. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 62, 63, 64, 65 w obrębie 108 przy ul. J. Słowackiego w Otwocku.
  Mazow.2003.156.3874 uchw. 2003.03.25
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 17. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część działek nr 14 i 17 przy ul. Tadeusza oraz działkę nr 16 przy ul. Narutowicza w obrębie 152.
  Mazow.2003.156.3873 uchw. 2003.03.25
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 18. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, obejmująca obszar projektowanego osiedla zabudowy wielorodzinnej "Ługi".
  Mazow.2003.156.3872 uchw. 2003.03.25
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Górecką, Bagnistą, Kalinowskiego i Źródlaną w Otwocku.
  Mazow.2002.276.7177 uchw. 2002.09.03
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obszar osiedla "Ługi Północne" w Otwocku.
  Mazow.2002.276.7176 uchw. 2002.09.03
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 21. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po obu stronach Szosy Lubelskiej na odcinku przebiegającym przez miasto Otwock.
  Mazow.2002.276.7175 uchw. 2002.09.03
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 22. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka dla obszaru zwanego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z centrum, biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy wschód - etap I - a w skrócie Planem.
  Mazow.2002.237.6067 uchw. 2002.06.25
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb 114 w Otwocku.
  Mazow.2002.237.6066 uchw. 2002.06.25
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 24. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Zaciszną, Słoneczną, Kraszewskiego i Wczasową w obrębie 6 w Otwocku.
  Mazow.2002.197.4686 uchw. 2002.04.30
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 25. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 32 z obrębu 143 przy ulicy Legionów oraz teren pomiędzy ulicami Majową, Krótką, Marszałkowską i Sokolą w Otwocku.
  Mazow.2002.155.3395 uchw. 2002.03.12
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik nr 1 do pobrania), ( załącznik nr 2 do pobrania)
   
 26. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka "Jabłonna Wschodnia".
  Mazow.2002.155.3394 uchw. 2002.03.12
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 27. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na wschód od osiedla Jabłonna po obu stronach drogi w Świerku do granic miasta Otwocka.
  Mazow.2002.79.1635 uchw. 1999.12.21
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 28. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 48/1, 48/2, 48/3 z obrębu 143 przy ulicy Prądzyńskiego w Otwocku.
  Mazow.2001.226.4036 uchw. 2001.09.04
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "Samorządowa".
  Mazow.2001.177.2852 uchw. 2001.07.04
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 30. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 9 i nr 18 z obrębu 76 przy ulicy Chłodnej w Otwocku.
  Mazow.2001.171.2699 uchw. 2001.05.22
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 31. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 23 i 58 z obrębu 8 w Otwocku.
  Mazow.2001.171.2698 uchw. 2001.05.22
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę nr 64 z obrębu 9 przy ulicy Zielnej w Otwocku.
  Mazow.2001.171.2697 uchw. 2001.05.22
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 33. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z centrum, biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy wschód - etap II, część "A" obejmująca kwartały I-VII i DVIII.
  Mazow.2001.171.2696 uchw. 2001.05.22
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 34. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego centrum Otwocka dla obszaru określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z Centrum, biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy wschód - etap III - a w skrócie Planem Centrum.
  Mazow.2001.119.1609 uchw. 2001.04.11
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę nr 15 z obrębu 76 przy ulicy Chłodnej w Otwocku.
  Mazow.2001.118.1576 uchw. 2000.12.28
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę nr 9 z obrębu 102 przy ulicy Wiązowskiej w Otwocku.
  Mazow.2001.2.11 uchw. 2000.11.28
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 37. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka i zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego "Borowa" w Otwocku.
  Mazow.2000.156.1498 uchw. 2000.10.03
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "Chrobrego".
  Mazow.2000.135.1278 uchw. 2000.02.15
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 39. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, obejmująca działkę nr 144 w obrębie 120 przy ulicy Sienkiewicza w Otwocku.
  Mazow.2000.120.1179 uchw. 1999.07.30
  ( treść uchwały do pobrania)
   
 40. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przyległego do rzeki Świder na terenie miasta Otwocka - etap I.
  Mazow.2000.82.828 uchw. 2000.05.23
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 41. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka dla obszaru, którego granice określa załącznik do Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XLI/295/97 z dnia 18.03.1997 r. i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Świerk - części obrębu 184 w Otwocku.
  Mazow.2000.32.219 uchw. 1999.12.21
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 42. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, obejmująca działkę nr 8 w obrębie 152 przy ulicy Narutowicza.
  Mazow.2000.32.217 uchw. 1999.10.26
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 43. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, obejmująca działkę nr 5 w obrębie 150 przy ulicy Narutowicza.
  Mazow.2000.32.216 uchw. 1999.10.26
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 44. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, obejmująca działki nr 13/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2 z obrębu 107 przy ulicy Majowej.
  Mazow.1999.53.2004 uchw. 1999.03.15
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 45. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Żeromskiego w Otwocku, obejmującej część działki nr 15 z obrębu 243 przy ul. Nowej
  Uchwała Nr LIX/416/98 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 maja 1998 r.
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 46. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, obejmującej działkę nr 16/1 przy ul. Słowackiego
  Uchwała Nr LIX/417/98 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 maja 1998 r.
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
 47. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/77/86 Rady Narodowej Miasta Otwocka z dnia 27.11.1986r. dotyczący terenu osiedla Ługi
  ( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)
   
Aktualizacja; Data: 2014-09-19 08:42:33; Informację wytworzył: Salamończyk Elżbieta; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl