Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Wybory

Dopisywanie do rejestru wyborców
Strona Państwowej Komisji Wyborczej

Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Otwocka przed upływem kadencji 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych

  Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych przeznaczonych na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Otwocka przed upływem kadencji wyznaczonego na dzień 11 grudnia 2016 r.

Dodanie; Data: 2017-03-08 11:07:30; Informację wytworzył: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Protokół ustalenia wyników Referendum Gminnego

  Protokół ustalenia wyników Referendum Gminnego

Dodanie; Data: 2016-12-12 00:51:17; Informację wytworzył: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum

Dodanie; Data: 2016-12-09 13:15:22; Informację wytworzył: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum

Dodanie; Data: 2016-12-06 08:49:26; Informację wytworzył: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum

Dodanie; Data: 2016-11-25 09:06:40; Informację wytworzył: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Miejska Komisji do spraw Referendum w Otwocku

  Miejska Komisji do spraw Referendum w Otwocku

 1. Artur Grzegorz Brodowski - przewodniczący
 2. Jan Święcicki - zastępca przewodniczącego
 3. Dorota Natalia Czarnowska
 4. Marcin Gawrylik
 5. Mateusz Kabala
 6. Irena Kwolczak-El Korbi
 7. Agnieszka Orłowska
 8. Grzegorz Sitek
Dodanie; Data: 2016-11-24 15:32:21; Informację wytworzył: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Informacja

  Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji do spraw referendum odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 12, ul. Andriollego 76, w środę, 7 grudnia 2016 r. o godz. 18:30.

Porządek posiedzenia:

 1. Wybór przewodniczącego i zastępcy Obwodowej Komisji ds. Referendum
 2. Szkolenie członków Obwodowych Komisji ds. Referendum

Obecność na pierwszym posiedzeniu komisji i szkoleniu obowiązkowa.

Dodanie; Data: 2016-11-22 15:11:38; Informację wytworzył: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Postanowienie Nr 20/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie

  Postanowienie Nr 20/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Dodanie; Data: 2016-11-22 11:04:05; Informację wytworzył: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Postanowienie Nr 19/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie

Postanowienie Nr 19/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Otwocku

Dodanie; Data: 2016-11-16 14:26:50; Informację wytworzył: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Otwocka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 listopada 2016 r.
Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), art. 1 ust. 2 i art. 54 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 400) w związku z Postanowieniem Nr 17/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18 października 2016 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Otwocka przed upływem kadencji oraz Uchwały Nr XXX/329/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Otwocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałami: Uchwałą Nr L/520/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 01 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr LV/565/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr XII/111/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015 r.,Uchwałą Nr XXXVI/282/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 października 2016 r. i uchwały XXXVIII/293/2016 z dnia 6 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Otwocka przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 11 grudnia 2016 r., podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do głosowania w referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum gminnym, wyznaczonym na dzień 11 grudnia 2016 r.

Dodanie; Data: 2016-11-14 08:41:25; Informację wytworzył: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w głosowaniu w wyborach samorządowych/referendum w sprawie odwołania organu gminy

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w głosowaniu w wyborach samorządowych/referendum w sprawie odwołania organu gminy

Dodanie; Data: 2016-10-25 20:52:21; Informację wytworzył: Komisarz Wyborczy w Warszawie; Wprowadził: Ciara Witold

Postanowienie Nr 17/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie

Postanowienie Nr 17/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18 października 2016 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Otwocka przed upływem kadencji

Dodanie; Data: 2016-10-20 13:40:04; Informację wytworzył: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Informacja

Wykaz miejsc na terenie Otwocka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów referendalnych

 • ul. Andriollego r. Powstańców Warszawy
 • ul. Armii Krajowej r. Sosnowej
 • ul. Armii Krajowej r. Wspólnej
 • ul. Batorego przy Olszowej
 • ul. Okrzei r. Rycerskiej
 • ul. Jasna r. Górnej
 • ul. Karczewska r. Hożej
 • ul. Karczewska r. Matejki
 • ul. Kościelna r. Warszawskiej
 • ul. Kupiecka r. Andriollego
 • ul. Lecha r. Sikorskiego (osiedle Ługi)
 • ul. Majowa r. Mostowej w Mlądzu
 • ul. Majowa r. Ostrowskiej
 • ul. Mieszka I przy rondzie
 • ul. Narutowicza przy Reymonta
 • ul. Narutowicza przy Zamenhofa
 • ul. Narutowicza r. Batalionów Chłopskich
 • ul. Orla przy wiadukcie kolejowym
 • ul. Poniatowskiego - Andriollego (rozjazd)
 • ul. Sportowa przy pawilonie handlowym
 • ul. Staszica r. Polnej
 • ul. Warszawska przy klubie "SMOK"
 • ul. Żeromskiego przy kościele w Wólce Mlądzkiej
 • ul. Żeromskiego r. Prusa
Dodanie; Data: 2016-10-20 13:39:15; Informację wytworzył: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Zobacz inne:
Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Otwocka przed upływem kadencji 2016 r.; Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.; Referendum ogólnokrajowe 2015 r.; Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.; Wybory samorządowe 2014 r.; Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.; Wybory do Sejmu i Senatu 2011 r.; Wybory samorządowe 2010 r.;   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r.;   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r.;   Wybory parlamentarne 2007 r.;   Wybory samorządowe 2006 r.

www.otwock.pl