Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Rada Miasta

Rada Miasta Otwocka kadencji 2014-2018

Nazwa jednostki: Rada Miasta
Adres: ul. Armii Krajowej 5
05-400  Otwock

Kontakt:

tel. 22 779-28-02
fax. 22 788-44-71
e-mail:  radamiasta@otwock.pl

Skład Rady:  
Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Tomasz Margielski e-mail:  radamiasta@otwock.pl
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Czesław Woszczyk, e-mail:  cwoszczyk@otwock.pl
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Magdalena Nowak, e-mail:  magdalenanowak@otwock.pl
 
  Michał Marian Bany, e-mail:  mbany@otwock.pl

Przemysław Bogusz,
e-mail:  pbogusz@otwock.pl

Wojciech Dziewanowski,
e-mail:  wdziewanowski@otwock.pl

Andrzej Kamiński,
e-mail:  akaminski@otwock.pl

Krzysztof Kłósek,
e-mail:  kklosek@otwock.pl

Jakub Rafał Kosiński,
e-mail:  jkosinski@otwock.pl

Dariusz Krzysztof Kosyła,
e-mail:  dkosyla@otwock.pl

Marcin Michał Kraśniewski,
e-mail:  mkrasniewski@otwock.pl

Monika Joanna Kwiek,
e-mail:  mkwiek@otwock.pl

Marek Leśkiewicz,
e-mail:  mleskiewicz@otwock.pl

Jarosław Łakomski,
e-mail:  jlakomski@otwock.pl

Łukasz Majchrzyk,
e-mail:  lmajchrzyk@otwock.pl

Barbara Aleksandra Olpińska,
e-mail:  bolpinska@otwock.pl

Dariusz Bogdan Piętka,
e-mail:  dpietka@otwock.pl

Małgorzata Ewa Rock,
e-mail:  mrock@otwock.pl

Andrzej Józef Sałaga,
e-mail:  asalaga@otwock.pl

Witold Piotr Wachnicki,
e-mail:  wwachnicki@otwock.pl

Bernard Jan Wojciechowski,
e-mail:  bwojciechowski@otwock.pl
 
Dyżury: Przewodniczący Rady Miasta Otwocka Jarosława Margielski
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Otwocka Magdalena Nowak
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Otwocka Czesław Woszczyk

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków
w czwartek - godz. 17.00 - 19.00


DYŻURY RADNYCH MIASTA OTWOCKA

w 2017 roku

w każdy poniedziałek godz. 16.00 - 17.00

Budynek C pok. 5a, BIURO RADY MIASTA

Lp. DATA IMIĘ I NAZWISKO
1 9.01.2017 Jakub Kosiński
Monika Kwiek
2 23.01.2017 Jakub Kosiński
Barbara Olpińska
3 30.01.2017 Krzysztof Kłósek
Marcin Kraśniewski
Barbara Olpińska
4 6.02.2017 Dariusz Piętka
Małgorzata Rock
Witold Wachnicki
5 13.02.2017 Wojciech Dziewanowski
Monika Kwiek
Barbara Olpińska
6 20.02.2017 Michał Bany
Wojciech Dziewanowski
Andrzej Kamiński
7 27.02.2017 Krzysztof Kłósek
Jakub Kosiński
Marcin Kraśniewski
8 6.03.2017 Dariusz Piętka
Małgorzata Rock
Witold Wachnicki
9 13.03.2017 Marcin Kraśniewski
Przemysław Bogusz
10 20.03.2017 Dariusz Kosyła
Jarosław Łakomski
11 27.03.2017 Krzysztof Kłósek
Andrzej Sałaga
12 3.04.2017 Michał Bany
Marcin Kraśniewski
Witold Wachnicki
13 10.04.2017 Jakub Kosiński
Jarosław Łakomski
Przemysław Bogusz
14 24.04.2017 Krzysztof Kłósek
Dariusz Kosyła
Przemysław Bogusz
15 8.05.2017 Wojciech Dziewanowski
Marcin Kraśniewski
16 15.05.2017 Michał Bany
Wojciech Dziewanowski
Andrzej Kamiński
Dariusz Piętka
17 22.05.2017 Wojciech Dziewanowski
Marcin Kraśniewski
18 29.05.2017 Krzysztof Kłósek
Andrzej Sałaga
19 5.06.2017 Marcin Kraśniewski
Monika Kwiek
Barbara Olpińska
20 12.06.2017 Michał Bany
Dariusz Kosyła
21 19.06.2017 Andrzej Kamiński
Witold Wachnicki
22 26.06.2017 Krzysztof Kłósek
Andrzej Sałaga
23 3.07.2017 Monika Kwiek
24 10.07.2017 Marek Leśkiewicz
25 17.07.2017 Michał Bany
26 24.07.2017 Krzysztof Kłósek
Jarosław Łakomski
27 31.07.2017 Marek Leśkiewicz
28 14.08.2017 Michał Bany
29 21.08.2017 Monika Kwiek
Witold Wachnicki
30 28.08.2017 Krzysztof Kłósek
Andrzej Sałaga
31 4.09.2017 Andrzej Kamiński
Małgorzata Rock
32 11.09.2017 Marcin Kraśniewski
Przemysław Bogusz
33 18.09.2017 Michał Bany
Marek Leśkiewicz
34 25.09.2017 Krzysztof Kłósek
Jarosław Łakomski
35 2.10.2017 Monika Kwiek
Przemysław Bogusz
36 9.10.2017 Michał Bany
Marek Leśkiewicz
37 16.10.2017 Dariusz Piętka
Małgorzata Rock
38 23.10.2017 Jakub Kosiński
Marcin Kraśniewski
39 30.10.2017 Krzysztof Kłosek
Andrzej Sałaga
40 6.11.2017 Dariusz Kosyła
Małgorzata Rock
41 13.11.2017 Michał Bany
Andrzej Kamiński
Witold Wachnicki
42 20.11.2017 Jakub Kosiński
Marcin Kraśniewski
43 27.11.2017 Krzysztof Kłósek
Jarosław Łakomski
44 4.12.2017 Marcin Kraśniewski
Witold Wachnicki
45 11.12.2017 Michał Bany
Dariusz Kosyła
Dariusz Piętka
46 18.12.2017 Krzysztof Kłósek
Marek Leśkiewicz


Zgodnie z § 13 ust.10 Statutu Miasta Otwocka, każdy zainteresowany ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę, udostępnianych na pisemny wniosek przez Przewodniczącego Rady, niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

Dokumenty udostępniane są do wglądu, celem zapoznania się z ich treścią, sporządzenia notatek i odpisów - w obecności pracownika Biura Rady, we wskazanym przez niego pomieszczeniu.

Uchwały Rady udostępniane są z pominięciem wyżej określonego trybu (chyba, że zainteresowany prosi o plik uchwał dot. określonej problematyki, np. uchwał budżetowych z dłuższego okresu czasu).

W przypadku kopiowania dokumentów, zgodnie z uchwałą Rady, pobierane są stosowne opłaty.

Aktualizacja; Data: 2017-02-28 11:37:31; Informację wytworzył: Pyśk Iwona; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Zobacz:
Kadencja 2010-2014 Kadencja 2006-2010 Kadencja 2002-2006

www.otwock.pl