Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi i polityka prywatności
Instrukcja korzystania z BIP-u

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe. Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na granatowym tle. W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne niebieskie napisy na białym tle, umieszczone po lewej stronie ekranu). Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni, napisy są podkreślane i zmieniają kolor na czerwony. Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu. Dla podkategorii: Komisje Rady Miasta, Wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne po prawej stronie ekranu wyświetlane jest dodatkowe menu z możliwością dodatkowego wyboru komisji, wydziału lub jednostki.
Jeżeli do treści informacji podlinkowana jest (podłączona) szersza informacja, na końcu wiersza znajdują się niebieskie znaki >>> , a po wskazaniu kursorem myszy przybiera on postać dłoni. Po kliknięciu na oznaczonym znaku >>> nowe informacje wyświetlane są w tym samym oknie lub w przypadku dokumentów otwieranych edytorem Word lub PDF otwierane jest nowe okno. W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna. Dokumenty specyficzne dla urzędu takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf lub doc. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader i edytor Microsoft Word. Acrobat Reader to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html Dołączone wnioski zapisane są jako dokumenty Word. Do wypełnienia formularza jest potrzebny edytor tekstów.

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski:

  • przycisk z napisem www.bip.gov.pl umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,

  • przycisk z herbem Otwocka umożliwia przejście na stronę internetową Urzędu Miasta,

W dolnej części ekranu, w kategorii Serwis znajdują się następujące informacje:

  • Wyszukiwarka - umożliwia wyszukanie informacji w serwisie wg wybranych kategorii

  • Redakcja biuletynu - znajdują się tu taj informacje o osobach odpowiedzialnych za treść Biuletynu,

  • Instrukcja obsługi - niniejsza informacja

  • Rejestr zmian - informacje o zmianach w treści biuletynu.

  • Statystyka odwiedzin - informacje o ilości odsłon poszczególnych stron biuletynu

 

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym www.bip.otwock.pl


Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie bip.otwock.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie www.bip.otwock.pl wykorzystujemy jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu

Zawartość i cel pliku jest następujący:
Nazwa Cookie: ASPSESSIONIDSAQRTDDS
Rodzaj: sesyjny
Cel zapisania: Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędne w komunikacji z serwerem. Umożliwia pracę z aplikacją.


W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.


Odnośniki do innych stron

Serwis www.bip.otwock.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Urzędu Miasta Otwocka.

Więcej o plikach cookies: www.wszystkoociasteczkach.pl

Aktualizacja; Data: 2013-11-22 08:43:53; Informację wytworzył: Ciara Witold; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl