Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Otwocka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Profilaktyki Zdrowotnej i Świadczeń Rodzinnych Wydział Profilaktyki Zdrowotnej i Świadczeń Rodzinnych


Wydział Profilaktyki Zdrowotnej i Świadczeń Rodzinnych

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 173

budynek "C",

Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

 1. inicjowanie i koordynacja spraw związanych z ochroną i promocją zdrowia:
  1. przygotowanie i wrażanie programów zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych, realizowanych na terenie Miasta Otwocka,
  2. koordynacja i nadzór merytoryczny nad wykonaniem programów zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych, realizowanych na terenie Miasta Otwocka,
  3. realizacja zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących promocji i ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z placówkami oświatowymi, dla których Miasto jest organem założycielskim,
  4. koordynowanie akcji społecznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia na terenie Miasta,
  5. współpraca z placówkami oświatowymi, dla których miasto jest organem założycielskim w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
 2. realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z wyłączeniem spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz z ustawy o przeciwdziałania narkomanii:
  1. przygotowanie i wrażanie miejskich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
  2. koordynacja i nadzór merytoryczny nad wykonaniem miejskich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
  3. współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Otwocku oraz innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień na terenie Otwocka;
 3. koordynacja współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  1. przygotowywanie projektów wieloletnich i rocznych programów współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz innych projektów aktów prawa miejscowego oraz aktów wykonawczych prawa miejscowego związanych z w/w współpracą,
  2. koordynacja i nadzór merytoryczny nad wykonaniem wieloletnich i rocznych programów współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi;
 4. realizacja zadań Miasta w zakresie realizacji Programu „Karta Rodzina 3+” oraz Programu „Karta Dużej Rodziny”,
 5. prowadzenie spraw w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
 6. prowadzenie spraw związanych z rejestracją niepublicznych podmiotów prowadzących działalność oświatową,
 7. prowadzenie spraw dotyczących placówek opieki nad dziećmi do lat trzech,
 8. prowadzenie spraw dotyczących zawierania umów przedsiębiorców z pracownikami młodocianymi,
 9. prowadzenie spraw z naliczaniem, rozliczaniem i kontrolą wykorzystania dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących działalność oświatową na terenie Miasta.


data wytworzenia2016-03-31
data udostępnienia2016-03-31
sporządzone przezZajączkowska Katarzyna
opublikowane przezNowak Małgorzata
ilość odwiedzin867
rejestr zmianzobacz »
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, umotwock@otwock.pl, www.otwock.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@